Behandeling wetsvoorstel UBO verder vertraagd

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
13-03-2020

Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met een verzoek om een voorlichting (een extra juridische toets) te vragen aan de Raad van State over het voorliggende wetsvoorstel UBO, specifiek over een registratie voor kerkgenootschappen. Dit zorgt voor verdere vertraging van het wetsvoorstel.

Hoewel dit verzoek verzekeraars niet specifiek raakt, zorgt dit wel voor verdere vertraging van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, waarvan het register op 10 januari jongstleden gereed had moeten zijn. In het UBO-register worden gegevens van ‘ultimate beneficial owners’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’) opgenomen. Het register maakt daarmee duidelijk wie verantwoordelijk (de baas is) is bij juridische entiteiten zoals vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld.

Voorjaar

Eigenlijk had het UBO-register op grond van de vierde en vijfde EU-anti-witwasrichtlijn al op 10 januari in werking moeten treden. Dat werd niet gehaald, doordat de Tweede Kamer pas op 10 december instemde met de wetsvoorstellen waarmee het UBO-register verplicht wordt en de Eerste Kamer de voorstellen ook nog moest beoordelen. Volgens het kabinet moet het register dit voorjaar ingaan.

Nader advies

Of het voorjaar gehaald wordt, is onzeker, nu de Eerste Kamer nader advies heeft gevraagd aan de Raad van State. De Eerste Kamer wil van de Raad van State weten of de registratie van de UBO’s van kerkgenootschappen strijdig is met onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Godsdienst en levensovertuiging worden in de AVG daarin als een bijzonder persoonsgegeven gezien, waarvan de registratie in beginsel is verboden. Hoeveel tijd de Raad van State nodig heeft voor het uitbrengen van het advies is niet bekend.

Poortwachter

Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar. Eerder heeft het Verbond kritische kanttekeningen gezet bij het voorstel. Het Verbond volgt de ontwikkelingen en houdt verzekeraars op de hoogte over het verdere verloop.

 


Was dit artikel nuttig?