Wetsvoorstel UBO-register door Tweede Kamer 

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
17-12-2019

Het UBO-register komt eraan. De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met het wetsvoorstel dat invoering van het UBO-register vanaf 10 januari 2020 mogelijk maakt. Nu is de Eerste Kamer aan zet om ook een oordeel te vellen over het voorstel: een compromis tussen zwaarwegende belangen.

De discussie over privacybescherming aan de ene kant en opsporingsbelangen aan de andere de kant heeft uiteindelijk geleid tot een register waarbij slechts een beperkte set gegevens over UBO’s (Ultimate Beneficiary Owner) openbaar wordt voor verzekeraars. De overige gegevens zijn alleen in te zien door officiële instanties.  

Geef verzekeraars volledige inzage in UBO-register 

Gedurende de totstandkoming van het wetsvoorstel heeft het Verbond zich hard gemaakt voor volledige inzage in het UBO-register zodat verzekeraars kunnen voldoen aan hun wettelijke plicht om UBO’s te registeren. Zonder UBO-onderzoek kunnen mensen die op een sanctielijst staan (van de VN, de EU of van Nederland) zich eenvoudig achter een bedrijf verschuilen. Voor een simpele WA-verzekering voor een bestelwagen is een bedrijf al verplicht de UBO-structuur te melden aan de verzekeraar. De administratieve last voor het achterhalen van de UBO-gegevens is groot. Een UBO-register kan veel verlichting bieden, maar dan moet een verzekeraar idealiter wel de juiste informatie krijgen om aan de verplichtingen te voldoen. 

Onderzoek AP naar gegevensdeling 

De Autoriteit Persoonsgegevens doet, op verzoek van de ministeries van Justitie & Veiligheid en Financiën, momenteel onderzoek naar diverse mogelijkheden om gegevens te delen tussen publieke en private partijen. Definitieve besluiten zijn er nog niet, maar het is goed dat er serieus onderzocht wordt of verzekeraars (en banken) toegang kunnen krijgen tot de volledige set informatie uit het UBO-register. Ook wordt gekeken of poortwachters toegang kunnen krijgen tot informatie uit de Basisregistratie Personen om te controleren of de klant de juiste gegevens aanlevert. Het onderzoek komt voort uit het door beide ministeries gelanceerde actieplan tegen witwassen. 

Op 17 december bespreekt de commissie voor Financiën hoe en wanneer het voorstel in de senaat behandeld wordt. De wet komt voort uit de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Alle Europese lidstaten moeten in 2020 zo’n register hebben opgetuigd zodat bedrijven snel en gemakkelijk kunnen controleren of hun diensten niet worden misbruikt voor frauduleuze zaken of terrorisme. 


Was dit artikel nuttig?