Verbond start dialoog over gebruik persoonlijke gegevens

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
25-06-2015

Persoonlijke gegevens opslaan, verzamelen en koppelen. De techniek biedt steeds meer mogelijkheden die de kwaliteit van dienstverlening van verzekeraars kunnen vergroten. Maar hoe ver mag je daarmee gaan? In de visie ‘Gebruik van persoonlijke gegevens in de verzekeringssector’ buigt het Verbond zich over deze vraag. Kant-en-klare antwoorden zijn er nog niet. Wel tien uitgangspunten om de dialoog aan te gaan.

visie 'Gebruik van persoonlijke gegevens'

Verzekeraars staan voor enorme uitdagingen op het gebied van digitalisering en het gebruik van gegevens. De techniek biedt kansen maar heeft ook impact op de privacy, wat soms voor een onprettig gevoel zorgt bij consumenten. De wetgever moet handvatten bieden, maar kan de ontwikkelingen amper bijhouden. Met als gevolg onzekerheid en een brede maatschappelijke discussie. Hoe vinden we de juiste balans tussen zorgvuldig omgaan met persoonlijke data en het benutten van technologische kansen? In de zoektocht naar het antwoord op deze vraag stelde het Verbond een visie op waarin zij een aanzet doet bewustwording te vergroten, richting te geven voor toekomstig beleid en de (on)mogelijkheden van het gebruik van persoonlijke data verkent.

Uitgangspunten voor gesprek

Volgens het Verbond is omgaan met privacy niet alleen een kwestie van wetgeving, maar ook van vertrouwen. Sociale normen spelen een grote rol in de perceptie rondom acceptabel gebruik van persoonlijke gegevens. Aansluiten bij de wensen uit de maatschappij is dus cruciaal om toekomstige verzekeringsinitiatieven succesvol te laten landen. Daarom is dialoog noodzakelijk. In de visie heeft het Verbond dan ook tien uitgangspunten voor deze dialoog opgesteld.

 

De tien uitgangspunten

  1. De sector heeft persoonlijke gegevens nodig om zijn kerntaak te kunnen uitvoeren.
  2. Vanzelfsprekend gaan verzekeraars integer met de gegevens van de klant om.
  3. Verzekeraars moeten hun klanten goed uitleggen wat er wel en niet wordt gedaan met hun gegevens en waarom.
  4. Verzekeraars moeten zich niet alleen bewust zijn van de wettelijke kaders, maar ook van sociale en culturele opvattingen bij het gebruik van persoonlijke gegevens.
  5. Door de exponentiele groei van (big) data zullen verzekeraars met een specifieke visie moeten komen op het gebruik daarvan.
  6. De overheid heeft als wetgever de taak om kaders te bieden waarbinnen gegevens mogen worden gebruikt. Flexibiliteit en duidelijkheid zijn echter van belang.
  7. De overheid moet daarnaast het gelijke speelveld tussen marktpartijen bewaken.
  8. Verzekeraars hebben, net als andere partijen, behoefte aan vroegtijdig advies en overleg met de toezichthouder/overheid om een goede vertaalslag van wet naar praktijk te kunnen maken.
  9. Klanten moeten privacybewuster worden en de kansen inzien van nieuwe toepassingen.
  10. Verzekeraars, overheid, toezichthouder en klanten moeten met zijn allen waken voor het behoud van het solidariteitsprincipe door informatiegelijkheid.

Denk en praat mee!

Het Verbond zal deze uitgangspunten de komende tijd bij stakeholders en consumenten onder de aandacht brengen. Het vinden van oplossingen vereist samenwerking tussen verzekeraars, klanten en andere stakeholders. Daarom vragen we uw hulp. Heeft u goede ideeën om een kick off van de dialoog op een innovatieve manier te vorm te geven? Meld het dan via n.lemmen@verzekeraars.nl Wie weet zetten we uw bijzondere idee na de zomer om in actie!


Was dit artikel nuttig?