Verbond en VNAB organiseren samen Sanctiewetbijeenkomst met DNB

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De Sanctiewet verplicht financiële dienstverleners om betalingen en financiële diensten aan personen die op een Sanctielijst staan te voorkomen. Die Sanctiewet is een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen terrorisme en ander onrecht. De wet dateert al van 1977, maar door de strijd tegen het terrorisme staat deze weer volop in de belangstelling.

Deze zomer verscheen van De Nederlandsche Bank nog een document met vragen en antwoorden voor schadeverzekeraars. Dat was aanleiding voor het Verbond om samen met de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) een bijeenkomst te organiseren, waar 180 mensen uit de verzekeringsbranche aanwezig waren om een toelichting van DNB te krijgen en nadere vragen te stellen.

Questions and answers
Dat er geen zaken gedaan mogen worden met mensen die op enige sanctielijst staan is helder. Maar bij het verzekeren van internationaal goederenvervoer ontstaan allerlei situaties, waarin het heel lastig is om te controleren wie de eigenaar is van de vervoerde goederen: goederen worden vaak tijdens een reis nog verkocht. Dat leverde een aantal vragen op, die DNB bereid was uitvoerig te behandelen.

Ook leven er vragen omtrent de controle van Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s): de uiteindelijk belanghebbenden achter een B.V. of stichting. Het is evident dat voorkomen moeten worden dat er zaken gedaan worden met een onderneming die (deels) in handen is van iemand die op een sanctielijst staat. Maar als er zich nu een Nederlands overheidsorgaan meldt als potentiële verzekerde, moet er dan ook gecontroleerd worden? En bij uitkering aan een schadehersteller, die een beschadigd voertuig repareert? DNB bleek in haar recent Q&A gelukkig al bereid om drempelbedragen toe te staan, als het gaat om uitkering op een Nederlands bankrekeningnummer of aan een Nederlandse overheidsorganisatie.

De betreffende Q&A van DNB vindt u hier.


Was dit artikel nuttig?