Nieuwe privacywet AVG vrijdag van kracht

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei van kracht. De nieuwe Europese privacywet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en bevat nieuwe rechten voor consumenten en verplichtingen voor bedrijven. Lees hieronder de specifieke gevolgen van de AVG voor de verzekeringsbranche.

Veel aanpassingen
Net als alle organisaties in Nederland, moet de verzekeringsbranche voldoen aan allerlei nieuwe verplichtingen. Verzekeraars in Nederland voeren al een professioneel beleid voor dataverwerking. De afgelopen twee jaar heeft de sector op allerlei fronten aanpassingen doorgevoerd ter voorbereiding op de AVG. Privacystatements zijn herschreven, verwerkersovereenkomsten hebben een update gekregen. Er zijn verwerkingsregisters aangelegd en Data Protection Impact Assesments (DPIA’s) uitgevoerd. Tot slot zijn er ook technische aanpassingen om tegemoet te kunnen komen aan de nieuwe rechten van consumenten.

Eigen gedragscode privacy
Ook het Verbond van Verzekeraars heeft niet stilgezeten. Om haar leden zo goed mogelijk te ondersteunen bij de transitie naar de AVG heeft het Verbond onder andere themasessies georganiseerd en compliancedocumenten opgesteld. Uiteraard moeten we de huidige Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die helemaal op de Wbp is gebaseerd, aanpassen aan de nieuwe wet. De huidige code blijft tot 20 juni van toepassing. Dan wordt de nieuwe gedragscode voorgelegd aan onze leden tijdens de algemene ledenvergadering en komt de huidige code, na goedkeuring van de nieuwe code, te vervallen. De gedragscode privacy is een zelfregulerend instrument en aanvullend op de AVG. Met de code maakt de branche transparant hoe de AVG specifiek voor de verzekeringssector werkt en hoe zij omgaat met gegevens van consumenten.

Genoeg uitdagingen
Toch blijven er genoeg uitdagingen over, omdat nog niet alles helemaal helder is. Zo komt er, mogelijk volgend jaar, nieuwe Europese regelgeving voor het gebruik van cookies en staan de afspraken met de Verenigde Staten over trans-Atlantische datastromen al een paar jaar onder druk. Ook zullen toezichthouders en daarna rechters de komende jaren bepalen hoe zij bepaalde AVG-artikelen exact uitleggen.

Goed nieuws
Ondanks de uitdagingen ziet het Verbond van Verzekeraars wel dat de AVG noodzakelijk is. Dat de Autoriteit Persoonsgegevens nu meer mogelijkheden krijgt voor handhaving en de boetebedragen veel hoger zijn geworden, is voor consumenten goed nieuws. En als verzekeraars eenmaal de nieuwe privacywet goed hebben geïmplementeerd, is het ook voor hen goed nieuws. De AVG vereist namelijk professionele omgang met gegevens. En dat maakt bedrijven minder kwetsbaar voor hackers en andere problemen.

Meer informatie
Lees alles over de AVG in onze longread ‘De AVG komt er aan’.

 


Was dit artikel nuttig?