Bijeenkomst Privacy in beeld

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst Privacy in beeld

Hoe verbeeld je je juridische teksten?

Juridische teksten kunnen ‘saai’ en ingewikkeld zijn en daardoor voor klanten lastig te begrijpen. Het visualiseren (omzetten naar beeld) is een sterk hulpmiddel om klanten goed en adequaat te informeren. Daarom organiseert het Verbond de co-creatiesessie legal design thinking. Tijdens deze sessie ga ja aan de slag met je eigen privacy statement of andere juridische teksten.

Altijd al willen weten hoe je ‘saaie’ juridische teksten kunt omzetten naar beeld ofwel: visualiseren? Kom dan 11 oktober aanstaande van 12-17 uur naar de co-creatiesessie legal design thinking van het Verbond van Verzekeraars en Visual Contracts.

De sessie wordt verzorgd door Lieke Beelen van Visual Contracts. Zij gaat eerst kort in op de principes achter legal design waarna je al snel aan de slag gaat met het toepassen hiervan op (je eigen) privacy statements en andere juridische teksten. Aan het eind van de middag heb je dus zowel nieuwe theoretische inzichten opgedaan, als geoefend met de toepassing ervan.

Deze bijeenkomst wordt door het Verbond ook gebruikt om te komen tot een heldere opdracht voor de privacy designwedstrijd, die later dit jaar gehouden wordt. Studenten vormgeving worden in die wedstrijd uitgedaagd om privacystatements van verzekeraars te visualiseren. Om goed te bepalen waar de behoefte van verzekeraars precies ligt (wat krijgt de verzekeraar terug van klanten over de privacyverklaring, wat is duidelijk, onduidelijk, is de verklaring toegankelijk genoeg?), zal Visual Contracts na de co-creatie sessie, mede aan de hand van de output van de middag, de definitieve wedstrijdopdracht vormgeven.

Ter voorbereiding op deze sessie kun je ook het privacy statement van je eigen bedrijf en eventueel aanwezige visuele elementen (infographics, video’s, symbolen etc.) opsturen.

Programma
Ontvangst vanaf 11.30, lunch bij aanvang van de bijeenkomst.
12:00 uur:    Introductie Legal Design Thinking en achtergrond door Visual Contracts (toelichting
                    en voorbeeld privacy verklaring van Facebook)
12:40 uur:    Crash course visual thinking (opening the creative mind)
13:00 uur:    In groepen empathy maps invullen voor consumenten en verzekeraars: wat zijn hun
                     behoeften/doelen voor een privacy verklaring (naast voldoen aan de wet)? Wat zijn
                     behoeften van klanten en wat zijn behoeften/doel van het Verbond van
                     Verzekeraars? Wat zijn overeenkomsten in behoeften (en pijnpunten) van
                     verzekeraars als het gaat om het ontwerpen van een toegankelijke, visuele
                     privacy verklaring? Waar zou een visuele privacy verklaring voor verzekeraars op in
                    moeten spelen/wat zou het teweeg moeten brengen?
14:00 uur:   Koffie/ pauze
14:15 uur:    Brainstormsessie ‘Hoe kun je ideeen genereren op basis van empathy maps?”
15:15 uur:    Formuleren ontwerpvisie en richtlijnen voor ontwerpwedstrijd (op basis van empathy
                    maps + ideation).
16:30 uur:    Richtlijnen voor de ontwerpwedstrijd samenvatten
17.00 uur:    Borrel

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is exclusief voor leden.
Deelname is vooral interessant voor medewerkers betrokken bij (het opstellen van) privacystatements, als jurist, als communicatiemedewerker, of doordat je vragen of klachten van klanten behandeld over het privacybeleid. Heb je ideeën over het visualiseren van deze informatie, dan zijn wij op zoek naar jou!
N.B. Er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers. Bij een groter aanmeldingen wordt een selectie gemaakt op basis van marktaandeel en relevantie van de functie.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw)administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet je wat belangrijke legal design principes zijn en hoe je deze op je eigen praktijk toepast.

  • Legal design principes
  • Maken/gebruiken van empathy maps
  • Ontwerpen van meer visuele ondersteuning

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen bij het Verbond van Verzekeraars is beperkt. Wij kunnen daarom helaas niet iedere bezoeker een parkeerplek garanderen. Het Verbondsgebouw is echter uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar; het ligt naast NS-station Den Haag Mariahoeve waar ook tram (lijn 6) en bus (lijn 24) stoppen.
Als de parkeergarage vol is, kun je uiteraard ook proberen om in de omgeving van het Verbondsgebouw een plekje te vinden. Wij raden echter aan om zoveel als mogelijk van het OV gebruik te maken.
Houd in ieder geval rekening met extra reis- en parkeertijd.

Nadere informatie, vragen en voorbereiding
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Jos Schaffers (beleidsadviseur privacy bij het Verbond). Aan hem kun je ter voorbereiding op deze sessie ook het privacy statement van je eigen bedrijf en eventueel aanwezige visuele elementen (infographics, video’s, symbolen etc.) sturen. Deze input zal in de sessie zelf worden gebruikt als uitgangspunt voor het formuleren van de wedstrijdvoorwaarden. Kans bestaat dus dat delen uit je input terug te vinden zijn in.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).