Bijeenkomst Risico's van verticaal transport

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst Risico's van verticaal transport

Hijsen maar!

Weet jij hoe een goede hijsklus wordt voorbereid? Ken jij veel voorkomende hijsschades? En ben je op de hoogte van geldende wet- en regelgeving?

Op woensdagmiddag 9 oktober a.s. organiseren de platforms Technische en Transportverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars een bijeenkomst over de risico’s van verticaal transport. 

Hoe wordt hijsen in de praktijk precies voorbereid? Wat komt daar allemaal bij kijken en welke schades komen veel voor? Tijdens deze bijeenkomst worden onder meer deze vragen beantwoord. Daarnaast komt de geldende wetgeving én preventieve maatregelen aan bod.

De bijeenkomst wordt voorbereid in samenwerking met de Europese koepelorganisatie ESTA en de Vereniging van Verticaal Transport VVT.

Programma
13.00 uur   Ontvangst met koffie/thee
13.30 uur   Welkom en opening door Martien Tjallema (Sedgwick en lid werkgroep Kennis
                   Technische Verzekeringen)
13.40 uur   Internationale ontwikkelingen in verticaal transport door Ton Klijn (directeur ESTA)
14.20 uur   Opvolgen van de wetgeving als ‘kapstok’ voor minder schades bij verticaal transport
                   door Peter Verhoef (directeur 12Hoist4U)
15.00 uur   Pauze
15.20 uur   Nieuwe richtlijn mobiele kranen en algemene voorwaarden door
                   Lion Verhagen (directeur Vereniging Verticaal Transport)
16.00 uur   Paneldiscussie
16.30 uur   Sluiting en netwerkborrel
17.30 uur   Einde

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden. 

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor voor verzekeraars, makelaars en schade-experts actief in technische of transportverzekeringen.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars bedragen de kosten € 99,=. (excl. BTW)

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van:

 • Internationale ontwikkelingen in verticaal transport
 • Relevante wet- en regelgeving m.b.t. verticaal transport
 • De nieuwe richtlijn mobiele kranen

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Marko van Leeuwen (beleidsadviseur Schade).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).