Bijeenkomst Toekomst Zelfregulering (16 maart 2020) Wordt livestream 3 april a.s. Zie activiteitenoverzicht

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst Toekomst Zelfregulering (16 maart 2020) Wordt livestream 3 april a.s. Zie activiteitenoverzicht

Tijd voor de beloofde update!

Deze bijeenkomst gaat niet door en wordt verplaatst naar een andere datum.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie hierover.

In 2020 actualiseren we, samen met onze leden, onze zelfregulering en richten we de toetsing van de zelfregulering effectiever en efficiënter in. Besluitvorming hierover is voorzien tijdens de ALV van 24 juni a.s.

Wij hebben beloofd om in aanloop naar de ALV onze leden aangesloten te houden op de voortgang en te betrekken bij het proces. Tijdens de bijeenkomst op 16 maart a.s. hoor je de stand van zaken op de doorontwikkeling van de toetsing van de zelfregulering, waar we in dit proces staan en wat de planning is en gaan we met je in gesprek over de verdere invulling van de toetsing van zelfregulering. Ook de Stv komt aan het woord.
Deze update mag en wil je niet missen. Meld je daarom nu aan!

Het Verbond heeft het plan om in 2020 de toetsing van de zelfregulering effectiever en efficiënter in te richten. In december 2019 hebben we onze leden tijdens de algemene ledenvergadering op 18 december en op de eerste informatiebijeenkomst van 4 december hierover geïnformeerd.
De verzekeringssector heeft een uitgebreid stelsel van zelfregulering, variërend van regelingen die gericht zijn op onderlinge (kosten)efficiëntie tot regelingen die gericht zijn op het klantbelang, in totaal bijna 90 regelingen. Zelfregulering heeft veel voordelen voor de sector als geheel, voor jou als verzekeraar en voor onze klanten. De belangrijkste doelstellingen zijn het borgen van het klantbelang en het bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Ook wordt de zelfregulering zowel binnen als buiten de sector gezien als een kwaliteitsstempel. Belangrijke voorwaarde om de reputatie van de sector hoog te houden is dan wel dat het toezicht op de naleving ervan op orde is. In 2020 actualiseren we, samen met onze leden, onze zelfregulering en richten we de toetsing van de zelfregulering effectiever en efficiënter in. Besluitvorming hierover is voorzien tijdens de ALV van 24 juni.
Tijdens de bijeenkomst hoor je de stand van zaken op de doorontwikkeling van de toetsing van de zelfregulering, waar we in dit proces staan en wat de planning is en gaan we met je in gesprek over de verdere invulling van de toetsing van zelfregulering.
Zoals gezegd, om effectiever en efficiënter te toetsen, actualiseren we het stelsel van zelfregulering. Een effectievere toetsing betekent dat de naleving van een aantal codes indringender zal worden bekeken door de Stichting toetsing verzekeraars (Stv).
Maar wat gebeurt er eigenlijk precies tijdens zo’n audit door de Stv? Wat kun je als verzekeraar verwachten?  Hoe moet je je er op voorbereiden? En minstens zo belangrijk, wat heb je er als verzekeraar eigenlijk zelf aan? In de bijeenkomst geeft de Stv een kijkje in de keuken. En ook OHRA vertelt hoe men daar de toetsing door de Stv heeft ervaren en wat ervan is geleerd.

Programma
Het definitieve programma wordt binnenkort bekend gemaakt, maar je kunt je nu alvast inschrijven!

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is exclusief voor leden van het Verbond.
Deelname is vooral interessant directie, compliance officers, KBC-managers met aandachtsgebied toetsing van de zelfregulering en Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst ben je onder meer op de hoogte van:

  • De stand van zaken op de doorontwikkeling van de toetsing van zelfregulering;
  • Voortgang van het actualiseringsproces van onze zelfregulering;
  • Verdere invulling van de toetsing.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen bij het Verbond van Verzekeraars is beperkt. Wij kunnen daarom helaas niet iedere bezoeker een parkeerplek garanderen. Het Verbondsgebouw is echter uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar; het ligt naast NS-station Den Haag Mariahoeve waar ook tram (lijn 6) en bus (lijn 24) stoppen.
Als de parkeergarage vol is, kun je uiteraard ook proberen om in de omgeving van het Verbondsgebouw een plekje te vinden. Wij raden echter aan om zoveel als mogelijk van het OV gebruik te maken.
Houd in ieder geval rekening met extra reis- en parkeertijd.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Patricia Swienink (beleidsadviseur Algemene Beleidszaken). Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).