Bijeenkomst Volmachtgevende Verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst Volmachtgevende Verzekeraars

Bestemd voor: directieleden en leidinggevenden, werkzaam bij een volmachtgevende verzekeraar, lid van het Verbond van Verzekeraars

Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Ontwikkelingen in de volmachtketen 

De volmachtmarkt is volop in beweging. Dat was aanleiding voor het Verbond om de visie op de volmachtketen te herijken. In december 2018 is het Position Paper Volmachten gepubliceerd en hieruit vloeit een strategische agenda voor de komende jaren voort. Deze visie is richting bepalend ten aanzien van de onderwerpen die alle volmachtgevende verzekeraars raken zoals bijvoorbeeld de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmachten (VSV), het Project Datakwaliteit en het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. 

Al deze onderwerpen komen aan de orde tijdens de bijeenkomst die het Platform Volmachtgevende Verzekeraars organiseert, speciaal voor de volmachtgevende leden van het Verbond. Als u op de hoogte wilt zijn van alle relevante ontwikkelingen de raakvlakken van de onderwerpen met bindende zelfregulering, mag u deze bijeenkomst niet missen. 

De leden van het Platform Volmachtgevende Verzekeraars informeren u zelf over de ‘ins and outs’ van bovengenoemde thema’s. Daarna gaat u in kleine groepjes uiteen om onder leiding van één van de Platformleden met elkaar over de diverse onderwerpen verder te praten.
Uiteraard is er ook alle gelegenheid om uw vragen aan de platformleden te stellen en om na afloop tijdens de netwerkborrel met uw vakgenoten verder te praten. 

Wacht niet en meld u nu aan!

Globaal programma
12.45 uur  Ontvangst met koffie en thee
13.15 uur  Aanvang en opening
13.25 uur  Toelichting op de verschillende thema’s door leden van het
                  Platform Volmachtgevende verzekeraars
14.30 uur  Korte pauze
14.45 uur  Met elkaar in gesprek in kleine groepen
15.45 uur  Plenaire behandeling van eventuele vragen en discussie
16.15 uur  Afronding en netwerkborrel

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is speciaal gericht op directieleden en leidinggevenden, werkzaam bij een volmachtgevende verzekeraar, lid van het Verbond van Verzekeraars. 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. 

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van actuele ontwikkelingen m.b.t.:

  • Het Position Paper Volmachten en de strategische agenda;
  • De Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmachten (VSV)
  • Het Project Datakwaliteit
  • Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Voorbereiding
U wordt verzocht vooraf kennis te nemen van het Position Paper Volmachten zoals dat in december 2018 door het Verbond gepubliceerd is. 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Reinder Kruyt (beleidsadviseur Schade). Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.  

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.