Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De directe autoverzekering

Så gör vi det i Sverige!* 

In Zweden hebben ze ruime ervaring opgedaan met zogenaamde ‘first party’ verzekeringen. Wij hebben een aantal Zweedse organisaties bereid gevonden hun ervaringen met u te delen. Verder praten wij u bij over een pilot met directe verzekeringen in eigen land. En natuurlijk is er alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

N.B. De voertaal tijdens deze bijeenkomst is voornamelijk Engels. 

* Zo doen we dat in Zweden! 

Sinds 2016 staat het onderwerp directe autoverzekering hoog op de agenda van de besturen en platforms van het Verbond van Verzekeraars. In de door het Verbond in 2015 uitgebrachte Toekomstvisie Automotive ‘Onderweg naar Morgen’ kunt u nog eens de achtergronden teruglezen over de aanleiding om na te denken over een directe autoverzekering. 

Na de interactieve sessies van vorig jaar met leden en stakeholders, organiseren wij ook dit jaar een tweetal bijeenkomsten over dit onderwerp. 

Eén van de landen waar men al ruime ervaring heeft opgedaan met de directe verzekering is Zweden. Wij hebben een aantal Zweedse organisaties bereid gevonden om hun ervaringen met u te delen: het Zweedse Verbond, een verzekeraar en de consumentenorganisatie.
Verder praten wij u onder andere bij over een pilot met de directe verzekering, die op dit moment bij een drietal Nederlandse verzekeraars loopt.
En natuurlijk gaan we ook nu graag weer met u in gesprek en zijn we benieuwd naar uw ideeën en suggesties met betrekking tot dit onderwerp. 

Laat de kans om te leren van de ervaringen in het buitenland en om mee te praten over deze verzekeringsvorm niet voorbij gaan. 

Dus meld u aan, kom ook en praat mee!

Globaal programma
08.30 uur  Inloop/Ontvangst
09.00 uur  Opening
09.10 uur  Pilot Nederlandse Verzekeraars
                  Bijdragen Zweeds Verbond, Zweedse verzekeraar, Zweedse 
                  consumentenorganisatie
                  Dialoog
12.00 uur  Afsluiting + broodjes 

N.B. De voertaal tijdens deze bijeenkomst is voornamelijk Engels. 

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor aansprakelijkheidsverzekeraars (motor, algemene aansprakelijkheid en medische aansprakelijkheid), aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.
Andere verzekeraars kunnen deelnemen aan de invitational bijeenkomst op 5 september a.s. bestemd voor overige leden van het Verbond en stakeholders. Verzekeraars die hiervoor een uitnodiging willen ontvangen kunnen dit aangeven door een mail aan Marly de Blaeij te sturen. 

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Annulering en no-show
Annulering van de aanmelding is mogelijk tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show worden administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen: € 50,= (excl. btw). Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst kent u:
-  het Zweedse first party systeem;
-  de voordelen en belemmeringen die invoering van een dergelijk systeem in Nederland met zich meebrengt.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Voorbereiding 
Wij verzoeken u om kennis te nemen van het rapport ‘Onderweg naar Morgen’ en uw input voor de discussie voor te bereiden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Marly de Blaeij (beleidsadviseur Mobiliteit en Letsel) Aan haar kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Mogelijk ook interessant voor u
- Impressie van de informatieve bijeenkomst in 2017 over de directe verzekering;
- Nieuwsbericht over directe verzekeringen;
- Themapagina autonome voertuigen op de website van het Verbond.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.