}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De risicomanager van de toekomst

Deze bijeenkomst is exclusief bestemd voor onderlinge en coöperatieve leden van het Verbond van Verzekeraars.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Peer2Peer risicomanagement 

In het kader van de POV kennis- en netwerkbijeenkomsten voor onderlinge en coöperatieve verzekeraars staat dit keer het onderwerp ‘Risicomanagement’ op het programma. Deze netwerkbijeenkomsten zijn een uitvloeisel van het SEO-rapport De onderlinge verzekeraar in 2025, op basis waarvan er onder meer besloten werd om kennis en ervaringen te delen over onderwerpen die onderlinge en coöperatieve verzekeraars gezamenlijk raken.

Door deze bijeenkomst willen we u inzicht verschaffen in de veranderende rol van de risicomanager en de betekenis daarvan voor onderlinge en coöperatieve verzekeraars. Daarnaast willen we kennisdeling en discussie met vakgenoten stimuleren. 

Risico’s zijn overal. Het lijken er ook steeds meer te worden. Hoe gaan we realistisch met onzekerheden om? Zijn risico’s ook kansen? Welke rol heeft u als risicomanager en aan welke veranderingen is uw werk onderhevig? Denkt u ook weleens over dit soort vragen na? Kom dan naar deze Peer2Peer bijeenkomst speciaal voor risicomanagers! 

Martin van Staveren (eigenaar en senior-adviseur bij risicobureau VSRM, tevens docent Universiteit Twente) denkt dat het einde in zicht is voor de risicomanager, maar ziet een rol weggelegd voor risicoleiders. Hoe ziet die rol eruit? Wat vindt u zelf? Is de rol van de risicomanager eindig? Wij gaan met elkaar in gesprek over risico’s managen en leiden en hoe deze rol er in de toekomst uit kan zien.

Naast de vakinhoudelijke component, heeft deze Peer2Peer bijeenkomst vooral ook een netwerkfunctie en is gericht op een eerste kennismaking en het met elkaar in gesprek gaan over dit thema. Na afloop is er ruime gelegenheid tot informeel samenzijn. 

U bepaalt zelf de gespreksonderwerpen!
Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde kunnen komen zijn:

 • Illusie van controle of gestructureerde aanpak om uw doel te bereiken;
 • Realistisch met onzekerheden omgaan;
 • Risico’s & kansen;
 • Risicobewustzijn;
 • Risicoleiderschap.

Dit is een indicatieve opsomming. Als u zelf een ander onderwerp/andere onderwerpen wilt bespreken, dan is dit natuurlijk mogelijk.
In dat geval ontvangen wij uw thema’s & implementatievraagstukken graag van tevoren via Lara van Waas (beleidsadviseur POV), zodat hier bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening gehouden kan worden.

Programma
13:30         Inloop met lunch
14:00         Welkom
14:15          Einde risicomanager, begin risicoleider? – Martin van Staveren
15:15          Pauze
15:30          Interactieve discussie: de risicomanager van de toekomst
16:15          Afronding
16:30          Netwerkborrel

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is exclusief voor medewerkers die werkzaam zijn bij onderlinge en coöperatieve leden van het Verbond van Verzekeraars en is primair bedoeld voor risicomanagers. 

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
U kunt uw inschrijving annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst bent u onder meer op de hoogte van:

 • De rol van de risicomanager;
 • Ontwikkelingen en verandering op het terrein van risicomanagement;
 • Omgaan met onzekerheden in het kader van risicomanagement;
 • Kansen die risico’s bieden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Voorbereiding, nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Lara van Waas (beleidsadviseur POV). Aan haar kunt u ook uw suggesties voor onderwerpen die u graag behandeld zou zien doorgeven, zodat hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Mogelijk ook interessant voor u

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Aankomende activiteiten

shutterstock_554011084.jpg

Themabijeenkomst Kerngroep Blockchain is ontketend!

 • 22 mei
 • Bijeenkomst
 • Trends en innovatie
shutterstock_378433945.jpg
Embracing Global Innovation in the Netherlands.jpg

Cookies

{cookieText}