Skip to Content

Duurzaamheid & risicomanagement in de verzekeringssector

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Duurzaamheid & risicomanagement in de verzekeringssector

De basis voor duurzaam beleggingsbeleid

In samenwerking met zijn partner Sprenkels organiseert het Verbond een exclusieve netwerkbijeenkomst gewijd aan het thema ‘duurzaamheid en risicomanagement’. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld om praktische inzichten te bieden en je te helpen bij het identificeren en integreren van duurzaamheidsrisico's.

De door Sprenkels gedeelde praktische handvatten en tips hebben betrekking op zowel financiele als niet-financiële risico’s en helpen je om compliant te zijn aan wet- en regelgeving. Ze zijn toepasbaar voor elk verzekeringsbedrijf. Na de bijeenkomst ben je in staat om zelf met deze risico’s aan de slag te gaan.

De bijeenkomst is primair gericht op kleine/middelgrote verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Maar uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom.

Tijdens de bijeenkomst gaan de experts van Sprenkels onder meer in op:

 • de aanpak om goed om te gaan met duurzaamheidsrisico’s (in lijn met de guidance DNB);
 • relevante duurzaamheidsrisico’s voor verzekeraars;
 • de wijze waarop materiele risico’s uitgewerkt kunnen worden;
 • de koppeling tussen duurzaamheidsrisico’s en bestaande risicotaxonomie en risicohouding;
 • voorbeelden van concrete Key Risk Indicators (KRI’s);
 • het verband tussen risicohouding en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Aanmelden kan t/m dinsdag 5 december a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor bestuurders, financieel verantwoordelijken, actuarissen en beleggingsspecialisten bij middelgrote en kleine verzekeraars of gevolmachtigd agenten. Maar ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom.

Sprekers
Jeroen Bogers, partner Sprenkels
Martijn Minkenberg, partnership lead
Madelon Moorlag, manager Vermogensbeheer bij Klaverblad

Programma
14.00 – 14.30 uur Ontvangst met koffie en thee
14.30 – 15.00 uur Sprenkels Duurzaam risicomanagement framework en beleggingsbeleid
15.00 – 16.00 uur Praktische handvatten door Madelon Moorlag van Klaverblad
16.00 – 17.30 uur Netwerkborrel

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker of jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.
Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 55,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 75,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van:

 • een aanpak om goed om te gaan met duurzaamheidsrisico’s (in lijn met guidance DNB);
 • de relevante duurzaamheidsrisico’s voor een verzekeraar;
 • de wijze waarop materiële risico’s kunnen worden uitgewerkt;
 • de koppeling van duurzaamheidsrisico’s aan de bestaande risicotaxonomie en risicohouding;
 • voorbeelden van concrete Key Risk Indicators (KRI’s);
 • de connectie tussen risicohouding en het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Dennis Heijnen of Martijn Minkenberg . Aan hen kun je eventueel ook vooraf vragen sturen. Dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.

Sprenkels is één van onze partners.