Skip to Content

Energie met een luchtje

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Energie met een luchtje

preventiedag

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van het gebruik van energie en gassen in de agrarische sector? Dan is deze preventiedag iets voor jou. De onderwerpen: energieopslag, propaankoelingen, automatisering en monomestvergisting worden behandeld door deskundigen uit de sector. Deze risico’s spelen een mogelijke rol in eventuele ontploffingen en daarom is het uiterst belangrijk om deze onderwerpen nader te belichten en de risico’s die op de loer liggen te tackelen. Er is tevens ruimte voor interactie en ontmoeting.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m dinsdag 29 november a.s., 10.00 uur.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor risicodeskundigen, schadebehandelaren, schadeexperts, acceptanten en buitendienstmedewerkers. 

Programma
Aanvang:     10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
Einde:          17.00 uur met aansluitend een borrel

 • Opening en welkomstwoord door Berry Looijen, voorzitter Technische Commissie Schadepreventie
 • Veiligheid van energieopslag en PV-systemen door Murk Vlietstra en Jacques van der Bijl, SolarEdge
  Het systeem SolarEdge en de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. detectie op connectorenniveau en monitoren in combinatie met vlamboogdetectie. We staan ook stil bij batterijopslag en waar we dan rekening mee moeten houden.
 • Pauze
 • Monomestvergisting door Ruud van Schaik, CCS advies
  Denk hierbij aan de werking, achtergrond, voordelen, risico’s (brand, milieu, schuim, storm etc.) van monomestvergisting.

 • Lunch

 • Risico’s van propaankoelingen door Miranda Groot, NVKL
  Hoe kunnen we met certificering/keuringsinstelling deze risico’s beperken. Er wordt gesproken over de keuringsinstantie en met voorbeelden zie je hoe dat praktisch ingevuld kan worden op het agrarisch bedrijf.
 • Pauze
 • Automatisering door Teus de Jong, Lely
  Lely Sphere is een circulair stalsysteem voor het scheiden van mineralenstromen en het verwaarden van emissies. Het systeem scheidt vaste mest en urine van elkaar en zet stikstofemissies om in waardevolle meststoffen.
 • De praktijk door Reijer van der Wind
  Reijer is een agrariër die zijn ervaring deelt over de ontplofte mestkelder van zijn familiebedrijf en neemt ons me in de gevolgen daarvan.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen. Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen. Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van de risico’s van energie en gassen in de agrarische sector.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Het NIVRE en de NVVK hebben ieder 4 PE-punten toegewezen aan de preventiedag.
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je deze zelf bij hen aanvragen.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Tuğçe Serinkan. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).