Evaluatiebijeenkomst IMVO-convenant Verzekeringssector

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Evaluatiebijeenkomst IMVO-convenant Verzekeringssector

Hoe staat de sector ervoor met duurzaam en verantwoord beleggen?

Op 20 november 2019 organiseert het IMVO Convenant Verzekeringssector de jaarlijkse evaluatiebijeenkomst voor verzekeraars, partijen bij het convenant en andere belangstellenden.

In 2018 tekenden het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland namens de sector het IMVO-convenant Verzekeringssector. Het convenant is bindend voor de hele sector. Doel van dit convenant is om beleggingen die worden gedaan door de Nederlandse verzekeringssector te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord uit te voeren. Dit wordt gedaan samen met de overheid en maatschappelijke organisaties.
Tijd om de tussenstand op te maken, ervaringen te delen en vooruit te kijken. Waar staan we en waar gaan we naartoe? Én: hoe staat jouw maatschappij ervoor? Dat doen we plenair en in een aantal workshops.
De SER organiseert deze evaluatiebijeenkomst en doet dat bij het Verbond.

Programma
De onafhankelijke voorzitter van het convenant, Femke de Vries, blikt terug op het afgelopen jaar. Het convenant kent een ambitieuze agenda met als doel het verminderen en zo nodig herstellen van eventuele negatieve impact van beleggingen door verzekeraars. Binnenkort publiceert het convenant zijn eerste jaarrapportage waarin ook de bevindingen en aanbevelingen van de monitoringcommissie aan verzekeraars zijn opgenomen. Bij sommige aanbevelingen wordt verwacht dat verzekeraars hier snel mee aan de slag gaan. Wim Bartels, lid van deze Monitoringscommissie, licht het rapport toe. Na het plenaire deel volgen een aantal workshops.

Workshops
In de workshops gaan we aan de slag met een aantal aanbevelingen uit het monitoringsrapport. De workshops zijn gericht op verzekeraars.

  • Workshop 1: Aan de slag met de OESO-richtlijnen
  • Workshop 2: IMVO via vermogensbeheerders
  • Workshop 3: Gezamenlijk engagement

Programma
9.00 uur     Inloop en registratie
9.30 uur     Welkomstwoord en terugblik afgelopen jaar Femke de Vries, voorzitter IMVO
                   Convenant Verzekeringssector en Richard Weurding, algemeen directeur Verbond
                   van Verzekeraars
9.45 uur     Toelichting monitoringscommissie Wim Bartels, lid Monitoringscommissie IMVO
                    Convenant Verzekeringssector
10.00 uur    Panel geledingen convenant en Q&A
10.45 uur    Korte pauze en zaalwissel
11.00 uur    Workshops (gericht op verzekeraars): - Aan de slag met OESO-richtlijnen - IMVO via
                    vermogensbeheerders - Gezamenlijk engagement
12.15 uur     Plenaire afsluiting Femke de Vries, voorzitter IMVO Convenant Verzekeringssector
12.45 uur     Lunch

Bestemd voor
Het programma is gericht op alle partijen die bezig zijn met de implementatie van het IMVO Convenant Verzekeringssector. De workshops staan open voor verzekeraars, stuur- en werkgroepleden van het convenant.
De doelgroep bestaat uit verantwoordelijken voor beleggingsbeleid (CFO, CIO of CEO) en andere geïnteresseerden, zoals medewerkers op beleggingsafdelingen (vermogensbeheerders/asset managers) en/of medewerkers die zich bezighouden met duurzaamheid/sustainability. 

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen bij het Verbond van Verzekeraars is beperkt. Wij kunnen daarom helaas niet iedere bezoeker een parkeerplek garanderen. Het Verbondsgebouw is echter uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar; het ligt naast NS-station Den Haag Mariahoeve waar ook tram (lijn 6) en bus (lijn 24) stoppen.
Als de parkeergarage vol is, kun je uiteraard ook proberen om in de omgeving van het Verbondsgebouw een plekje te vinden. Wij raden echter aan om zoveel als mogelijk van het OV gebruik te maken.
Houd in ieder geval rekening met extra reis- en parkeertijd.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Boy Slijp (beleidsadviseur duurzaamheid).  

Inschrijven
De inschrijving verloopt via de SER en kan tót 14 november a.s.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.