Skip to Content

Gluren bij de buren

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Gluren bij de buren

Hoe doen Achmea en ARAG de implementatie van het ethisch kader?

In 2023 gaat Stichting Toetsing Verzekeraars (STV) de naleving van het ethisch kader toetsen. Het Verbond van Verzekeraars heeft daarom in het voorjaar van 2022 een enquête gehouden onder leden over de implementatie van het ethisch kader. Uit de enquête kwam naar voren dat leden al goed bezig zijn met de implementatie, maar dat er ook vragen openstaan zoals: Hoe kom je van de open normen tot een concrete invulling? Hoe doen andere verzekeraars het? Is het ethisch kader überhaupt relevant als een verzekeraar geen automatische processen heeft en er altijd nog een mens aan te pas komt? In dit webinar gaan we met behulp van experts dieper in op deze vragen. ARAG en Achmea geven een kijkje in de keuken. We willen jou zo extra handvatten bieden om het ethisch kader succesvol te implementeren.
Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m vrijdag 14 oktober a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deelname is exclusief voor medewerkers van organisaties die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars én leden van de NVGA.
Deelname is vooral interessant voor compliance medewerkers, privacy juristen en Data Scientists.

Sprekers
Jos Schaffers, beleidsadviseur privacy en data bij het Verbond van Verzekeraars
Maarten Schipper, bedrijfsjurist ARAG SE Nederland
Piek Visser-Knijff, onafhankelijk data-ethicus (Filosofie in actie)
Frank van Praat, director KPMG Trusted Analytics
Ghita Jaques, kwaliteitsmanager/programmamanager Achmea

Programma
Aanvang:     15.30 uur
Duur:           max. 1,5 uur

  • Opening door Jos Schaffers
  • Het ethisch kader vraagt nogal wat! - door Maarten Schipper en Piek Visser-Knijff
  • Zicht op algoritme-risico's met het ethisch kader - door Frank van Praat
  • Het ethisch kader naar de praktijk vertaald - door Ghita Jaques
  • Q&A-sessie: beantwoording door de sprekers van de via de chat gestelde vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.
Ook voor medewerkers die aangesloten zijn bij NVGA zijn er geen kosten verbonden aan deelname.

PA-certificaat
Na dit webinar weet je hoe een verzekeraar het ethisch kader kan implementeren. Deze sessie helpt je bij de voorbereiding op de toetsing van het ethisch kader door Stichting Toetsing Verzekeraars.
Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Matthijs Bas. Aan hem kun je eventueel ook vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.

KPMG is één van onze expertpartners.