Skip to Content

Het pensioenakkoord

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het pensioenakkoord

Hoe bereid je je voor als werkgever?

Het nieuwe pensioenakkoord, de weg ernaar toe lijkt nog lang. 1 januari 2023 is de beoogde inwerkingtreding en uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen in Nederland aan het nieuwe kader voldoen. Dit betekent dat jij als werkgever aan de slag moet met je arbeidsvoorwaarde pensioen. Daarbij wijzigt door deze veranderingen het arbeidsvoorwaardenpakket ook als geheel. Ondanks dat nog niet alles duidelijk is, zijn er ook al zaken waarmee je rekening kan houden. Onze partner Montae helpt je op een praktische manier je voor te bereiden op de gevolgen van het nieuwe Pensioenakkoord voor werkgever en werknemer.
Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m maandag 3 oktober a.s., 10.00 uur.

Bestemd voor
Deelname is exclusief voor medewerkers van organisaties die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is vooral interessant voor HR-managers, managers Arbeidsvoorwaarden, managers Finance, medezeggenschapsleden.

Sprekers
Nicoline Klaarenbeek, beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij het Verbond
Harm Jan Lindaart, senior consultant Reward bij Montae & Partners

Programma
Aanvang: 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur)
Einde:     16.45 uur met aansluitend een borrel

  • Opening door Nicoline Klaarenbeek
  • Harm Jan Lindaart van onze partner Montae & Partners gaat op een praktische manier in op de gevolgen van de nieuwe pensioenakkoord voor werkgever en medewerker
  • Discussie en vragen
  • Afsluiting met borrel

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst heb je praktische oplossingen voor de gevolgen van het pensioenakkoord op het pakket arbeidsvoorwaarden van de werkgever.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan dit webinar/college/bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.
Als je ter verkrijging hiervan een bewijs van deelname wilt ontvangen, dan kun je dit bij je aanmelding aangeven.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Nicoline Klaarenbeek. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.

Montae & Partners is één van onze partners.