Skip to Content

Duurzaam ondernemen doe je zo

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Duurzaam ondernemen doe je zo

InsurTalent Network

De financiële sector heeft een leidende rol in de verduurzaming. Als verzekeraar sta je midden in de samenleving en wil je een positieve bijdrage leveren. Een duurzame strategie en bedrijfsvoering is dan een logisch uitvloeisel want duurzaamheid is een breed begrip. Het zou op de gehele bedrijfsvoering moeten worden toegepast en ook zaken als financiële zelfredzaamheid en gezondheid moeten omvatten. Wil jij leren hoe verzekeraars duurzaam ondernemen? Kom dan naar het InsurTalent Network-event bij a.s.r.
Aanmelden kan t/m maandag 17 april a.s. 12.00 uur.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor de young professionals tot 35 jaar werkzaam bij zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als bij volmachten en assurantietussenpersonen.

Programma
Aanvang:     15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Einde:          17.00 uur met aansluitend een borrel

  • Opening door Hajar Yagkoubi
  • Rampen van de toekomst - Rode Kruis
  • Duurzaam ondernemen in de verzekeringssector

Pauze

  • Duurzaam beleggingsbeleid bij a.s.r.
  • Discussie en vragen
  • Afsluiting en borrel


Hajar Yagkoubi| Dagvoorzitter | Public speaker en Youth Inclusion expert
Hajar (22 jaar) werd toen ze nog maar 18 jaar was via een publiekscampagne verkozen tot VN-jongerenvertegenwoordiger voor Nederland waar ze werkte aan onderwerpen zoals Klimaat, mensen rechten, Polarisatie en bovenal: Jongerenparticipatie.
Momenteel werkt ze via haar eigen bedrijf via spreken in het openbaar en consultancy aan het verbeteren van jongerenparticipatie, klimaatactie en mensenrechten en pleit ze als onderdeel van het Netwerk 2100 voor manieren waarop bedrijven duurzaamheid, klimaatactie en een brede definitie van welvaart kunnen belichamen.

Rick Aalbers | Projectmedewerker Internationale Rampenpreventie bij het Rode Kruis
Klaar voor de rampen van de toekomst
Onze samenleving wordt steeds duurzamer. Maar ook een duurzame samenleving zal te maken krijgen met natuurgeweld. Hoe beschermen we onszelf en onze duurzame investeringen tegen de volgende overstroming of bosbrand? Aan de hand van voorbeelden laat Rick zien waarom rampenpreventie een cruciaal onderdeel is van een duurzame samenleving, en hoe die preventie er concreet uit kan zien.

Annelien van Meer | Sustainability Manager bij a.s.r.
Duurzaam ondernemen in de verzekeringssector
De verzekeringssector is de laatste jaren steeds actiever op het gebied van duurzaamheid. Maar wat verwachten verschillende stakeholders eigenlijk van verzekeraars op het gebied van duurzaamheid? En welke positieve impact kunnen verzekeraars maken? Aan de hand van de strategie van a.s.r. op gebied van duurzaamheid legt Annelien uit hoe we als verzekeraars kunnen bijdragen aan een meer duurzame, inclusieve samenleving. Daarbij gaat ze ook in op de vraag hoe je daar in de praktijk invulling aan geeft en welke dilemma’s je kunt tegenkomen.

Marjolein Meulensteen | Senior portfoliomanager Sustainable Investing bij a.s.r.
Duurzaam beleggingsbeleid bij a.s.r.
Duurzaam beleggen krijgt steeds meer aandacht, van klanten maar ook van de toezichthouders. Hoe gaat a.s.r. om met deze veranderende omgeving en de dillema’s die komen kijken bij duurzaam beleggen

Kosten
Voor alle young professionals zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Nadere informatie en vragen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tugce Serinkan. Heb je vooraf al vragen over het thema? Laat het Tugce weten, dan kan zij daar bij de voorbereiding rekening mee houden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).