InsurTech event: Embracing Global Innovation in The Netherlands

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

InsurTech event: Embracing Global Innovation in The Netherlands

​Datum: woensdag 29 mei 2019, 13.00 - 17.30 uur (ontvangst met broodje vanf 12.00 uur; borrel vanaf 17.30 uur)
Locatie: B.3 -Amsterdam, Johan Huizingalaan 400, 1066 JS Amsterdam 

Bestemd voor: leden van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland
Kosten: deelname voor leden van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland is gratis

 

InsurTech, Health, Mobility

Op woensdag 29 mei 2019 organiseert het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met Plug and Play InsurTech, het wereldwijde open Innovatie Platform uit Silicon Valley, het event Embracing Global Innovation in The Netherlands. Zijn wij in Nederland echt aan het innoveren? Enkele buitenlandse verzekeraars, herverzekeraars, tussenpersonen en InsurTechs delen hun inzichten op deze vraag. Ook Nederlandse verzekeraars ontbreken niet. Verder pitchen een paar spraakmakende internationale InsurTech scale ups zichzelf en is er gelegenheid voor een goede discussie over belangrijke thema’s gedurende de panels / fireside chats en de borrel. 

Doelstelling
Het event Embracing Global Innovation in The Netherlands heeft als doelstelling om je te informeren over relevante ontwikkelingen op het gebied van InsurTech, Health en Mobility. Daarnaast worden in de praktijk bewezen modellen voor succesvolle innovatie gedeeld. Het event is bij uitstek de mogelijkheid om te netwerken.  

Doelgroep
Deze bijeenkomst is gratis en bestemd voor leden van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. Deelname is vooral interessant voor eindverantwoordelijken op het gebied van innovatie en distributie binnen (zorg)verzekeraars, zoals directieleden distributie, Chief Information Officers, Chief Technology Officers, Chief Digital Officers, directie/manager Innovation Labs, Chief Product Officer, etc. 

Let op: wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling. 

Agenda:

12:00 - Arrivals & Registration

13:00 - Introduction Julia Belaya, Global Director Health at Plug and Play

13:15 - Opening Keynote (startup collaboration) Alice Nušlová, Vice President at Swiss Re | Group Technology Transformation

13:45 - Startup pitch (Insurance / Mobility) Leslie Nooteboom, Chief Product Officer at Humanising Autonomy

14:00 - Panel (Relying on ecoystems for innovation) Jeroen Bartelse, Business Innovation at Achmea Peter Hoekstra, Innovation Officer at DNB

14:45 - Break

15:15 - Keynote (Health trends) Baher Al Hakim, CEO at Medicus AI

15:45 - Startup pitch (Mobility)

16:00 - Panel (Empowering Brokers to strengthen the relationship between insurers and brokers) George Beattie FCII, Director at Willis Towers Watson London Jeroen Kruisdijk, Head of Strategic Projects at Allianz Benelux Utena Treves, VP of Strategy at Wefox Steve Fogue, Founder and CEO at Particeep Harold Mahadew, Advisor Dutch Association Insurers

16:45 - Wrap up & Networking

Language: English

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars of Zorgverzekeraars Nederland zijn aan deelname geen kosten verbonden. 

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars of Zorgverzekeraars Nederland kunnen hun aanmelding annuleren tot uiterlijk maandag 20 mei 2019.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kan je contact opnemen met Harold Mahadew – beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars. Aan hem kan je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).