Skip to Content

Kennisbijeenkomst PIFI 2021

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Kennisbijeenkomst PIFI 2021

Ervaringen met toepassing en gebruik

Ben jij benieuwd naar praktische uitvoering en toepassing van het in 2021 geactualiseerde Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen? Samen met onze partner Ekelmans Advocaten loodsen wij je in anderhalf uur door de belangrijkste wijzigingen, aandachtspunten en wetenswaardigheden. Je krijgt dilemma's voorgelegd, prangende vragen worden beantwoord en handvatten aangereikt.

Meld je nu aan!

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor medewerkers Veiligheidszaken, (register) coördinatoren fraudebeheersing, managers Veiligheidszaken, juridisch adviseurs/compliance medewerkers, functionarissen Gegevensbescherming.

Sprekers
Sanne van der Salm en Jan Ekelmans, beiden verbonden aan Ekelmans Advocaten, spreken over de uitdagingen die de inwerkingtreding van het nieuwe PIFI met zich brengt. Aan de hand van input van verzekeraars staan zij stil bij vragen uit de praktijk over de te nemen maatregelen, evenals de voorgeschreven informatie- en documentatieverplichtingen. Zij geven handvatten voor een zo efficiënt mogelijke werkwijze bij verzekeraars.
Bij Ekelmans Advocaten heeft Sanne zich toegelegd op het bestrijden van fraude onder de zorg- en schadeverzekeringen. Zij adviseert over de insteek en opzet van fraudeonderzoeken en procedeert  voor de civiele-, straf- of tuchtrechter. Sanne is docent bij de Leergang coördinator Fraudebeheersing van NIBE-SVV en binnen Ekelmans Advocaten contactpersoon voor het Verbond van Verzekeraars op het gebied van fraude.
Met zijn brede kennis is Jan een autoriteit op het gebied van het verzekeringsrecht. Op doortastende wijze en met humor adviseert en procedeert Jan over de meest complexe verzekeringsrechtelijke thema’s, waaronder fraudebestrijding. In 2020 publiceerde Jan het boek ‘De Zorgverzekering’, waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan het verrichten van fraudeonderzoek in de zorg. Samen met zijn collega Hanco Arnold geeft Jan les bij de Leergang Fraudebeheersing Zorg van het SPV.

Roelof Visscher, host van vandaag is manager Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit bij het Verbond van Verzekeraars.

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1,5 uur

  • Inleiding door Roelof Visscher
  • Toelichting op het PIFI 2021 en behandeling van vragen door Jan Ekelmans en Sanne van der Salm
  • Vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap.
Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar beschik je over actuele kennis over de inhoud en het gebruik van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) 2021.
Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Vanuit het NIVRE worden 2 PE-punten aan deze bijeenkomst toegekend aan de ingeschreven register coördinatoren fraudebeheersing (rcf). Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kun je zelf deze PE-punten aanvragen bij het NIVRE.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Andrea Greijdanus. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Ekelmans Advocaten is één van onze expertpartners.