}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst over de nieuwe cao's met speciale aandacht voor de nieuwe pensioenregeling

Op 26 april worden de nieuwe cao’s 2018/2019 voor de verzekeringsbranche toegelicht namens de werkgeversdelegatie en pensioenadviseur van Montae. Er wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de totstandkoming van de cao’s en de nieuwe pensioenregeling. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

De cao-onderhandelingen zijn de afgelopen jaren intensief geweest. De hoofdreden waarom is gelegen in de wens van werkgevers om de arbeidsvoorwaarden pensioen te moderniseren. Zij wilden meer keuzevrijheid voor werkgevers en een toekomstbestendige regeling. In een paritaire werkgroep is er in de zomer gewerkt aan een advies op gebied van pensioenen voor cao-partijen. Het advies en de intensieve goed voorbereide onderhandelingen hebben geleid tot een resultaat waarin in de nieuwe cao de keuzemogelijkheid is opgenomen voor een IDC-pensioenregeling. Voor de cao’s in de verzekeringsbranche betreft dit een baanbrekend resultaat. Namens de werkgeversdelegatie wordt aan u toegelicht wat het cao-akkoord exact inhoud op het gebied van pensioenen, daarvoor hebben wij de pensioendeskudige Montae gevraagd die tijdens de cao-onderhandelingen de raadgever van werkgevers was.

De overige uitkomsten van de onderhandelingen worden natuurlijk ook aan u toegelicht door werkgeversdelegatielid Arnest Deurloo die daarbij wordt ondersteund door de cao-secretarissen Jessica Boonekamp en Eurydice Janga. Het onderhandelingsproces komt daarbij ook aan bod.

De bijeenkomst wordt praktisch ingestoken en is gericht op het beantwoorden van uw vragen. Voorbeelden die aan bod zullen komen zijn: wat is nu eigenlijk gelijk belonen tussen vast en flex personeel? Hoe zit het nu met het duurzame inzetbaarheidsbudget en de bijbehorende duurzame inzetbaarheidsdag? Hoe kan u uw medewerkers meer pensioenbewustzijn meegeven? En hoe kunt u dat vormgeven?

We willen u graag goed informeren over de nieuwe cao’s, daarom kunt u in aanloop naar de bijeenkomst uw vragen over de cao’s ook vast sturen aan Jessica Boonekamp. Wij proberen tijdens de bijeenkomst dan uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Programma
13.30 uur      Inloop
14.00 uur      Toelichting op de nieuwe cao’s en pensioenregeling met een looptijd van
                     
1 januari 2018 t/m 31 december 2019
16.00 uur      Afsluiting met een drankje (tot 17:00 uur)

Doelgroep
Deze bijeenkomst is bestemd voor: HR, P&O, directie en sectorleden arbeidsvoorwaarden van leden van het Verbond van Verzekeraars en niet-leden, zoals pensioenadviseurs.


Kosten

 • Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
 • Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 99,- (vrijgesteld van BTW)
   • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
   • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
   • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
   • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Aankomende activiteiten

Toetsenbord privacytoets (klein).jpg
Collegezaal 2 (groot).JPG
shutterstock_554011084.jpg

Themabijeenkomst Kerngroep Blockchain is ontketend!

 • 22 mei
 • Bijeenkomst
 • Trends en innovatie

Cookies

{cookieText}