Livestream: Actualiteiten M&A en mededinging

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: Actualiteiten M&A en mededinging

N.B. De oorspronkelijke bijeenkomst is omgezet in een livestream.

Samen met onze partner Allen & Overy (A&O) organiseren wij deze livestream om je kennis van het mededingingsrecht aan te passen. Aan de orde komen onder meer:

  • M&A in de verzekeringssector;
  • Fusiecontrole bij fusies in de verzekeringssector;
  • Informatie-uitwisseling en mededingingsrechtelijke do's & don'ts.

En uiteraard is er gelegenheid om je vragen te stellen.

Meld je nu aan! Aanmelden kan tot 28 oktober 2020  

Het Verbond organiseert deze livestream samen met Allen & Overy (A&O). A&O maakt deel uit van het groeiend aantal partners dat zich via een open platform aan het Verbond verbindt. Wij werken al jaren samen met A&O vanuit onder meer hun wereldwijde kennis op het gebied van mededingingsrecht. Via het kennispartnership bieden wij onze leden toegang tot de expertkennis van A&O.
Tijdens de livestream komen mededingingsregels over informatie-uitwisseling binnen het Verbond, ontwikkelingen in het mededingingsrecht rond fusies & overname en fusietoezicht in de verzekeringssector aan bod.
Het Verbond en Allen & Overy zijn voornemens om jaarlijks gezamenlijk een kennisactiviteit rond dit thema te organiseren.

Sprekers

  • Katinka Middelkoop, partner M&A Allen & Overy
  • Tjarda van der Vijver, counsel mededingingsrecht Allen & Overy
  • Yvo de Vries, partner Allen & Overy

Luuk van der Scheer – beleidsadviseur mededingingszaken bij het Verbond van Verzekeraars en host van deze livestream

Doelstelling
Via het kennispartnership leden toegang bieden tot de expertkennis van A&O op het gebied van mededingingsrecht.

Programma
Aanvang: 14.00 uur
Duur:        ca. 5 kwartier

- Welkom/opening - Luuk van der Scheer
- M&A in de verzekeringssector - Katinka Middelkoop
- Fusiecontrole bij fusies in de verzekeringssector - Tjarda van der Vijver
- Informatie-uitwisseling en de mededingingsrechtelijke do's & don'ts - Yvo de Vries
- Vragen
- Afronding en sluiting

Bestemd voor
Deelname is exclusief voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is vooral interessant voor ccompliance officers mededinging en bedrijfsjuristen.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deze livestream draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van:

  • M&A in de verzekeringssector;
  • Fusiecontrole bij fusies in de verzekeringsector;
  • Informatie-uitwisseling en mededingingsrechtelijke do's & don'ts.

Deze livestream draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de livestream aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Partnership en Serviceplatform Corona
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Allen & Overy is één van onze partners. 

In reactie op de coronacrisis heeft het Verbond daarnaast het  Serviceplatform Corona opgericht. Onze branche staat voor uiteenlopende uitdagingen ten gevolge van de coronacrisis. Naast alle maatregelen die wij samen met onze leden treffen om klanten te helpen, kunnen wij ons voorstellen dat onze leden ook te maken krijgt met andere vraagstukken. Met het Serviceplatform ondersteunen we hen graag met ons netwerk op het gebied van Distributie, Finance, Governance, HR, ICT, Juridisch, Marketing, Operations, Riskmanagement en Compliance.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Luuk van der Scheer (beleidsadviseur mededingingszaken bij het Verbond). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).