Livestream: Algemene Ledenvergadering Verbond-Agenda met bijlagen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: Algemene Ledenvergadering Verbond-Agenda met bijlagen

ALV agenda met bijlagen gepubliceerd

De jaarlijkse voorjaars-ALV is dit jaar op woensdag 24 juni a.s., tussen 15.00 en 16.30 uur.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom de Coronacrisis vindt deze ALV en de besluitvorming geheel digitaal plaats.

U kunt zich nu aanmelden (t/m maandag 22 juni a.s.).

Agenda ALV
Klik hier om de agenda met bijlagen te downloaden. Hiervoor moet u zijn ingelogd.

Tijdens deze vergadering wordt uiteraard stilgestaan bij de Coronacrisis en de impact daarvan op onze sector. Verder staan op de agenda onder andere de doorontwikkeling van de zelfregulering, ethisch kader data, diverse andere regelingen en codes, stand van zaken cao, de jaarrekening 2019 en de financiële jaarcijfers CVS.
Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Bestuur en directie van het Verbond hopen ook u te mogen begroeten en u achter uw beeldscherm aan te treffen.

Bestemd voor
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is bestemd voor directieleden en bestuurders van bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Deelname aan de livestream staat tevens open voor leden van diverse sectorbesturen van het Verbond, leden van PKMM, POV en Platform Zakelijk. Ook beleidsbepalers zijn van harte welkom.
Uiteraard zal het slechts voor één persoon per maatschappij mogelijk zijn om aan stemmingen deel te nemen.

Voorlopig programma op hoofdlijnen

Aanvang: 15.00 uur
Duur: max. 1,5 uur

 • Opening
 • Terug- en vooruitblik door Verbondsvoorzitter Willem van Duin
 • Financiële jaarcijfers CVS
 • Corona
 • Beleid en zelfregulering
  - Doorontwikkeling zelfregulering
  - Diverse regelingen en codes
 • Stand van zaken cao
 • Reguliere onderwerpen ALV (o.a. jaarrekening 2019, verslag vorige ALV en bestuurssamenstelling)
 • Rondvraag en afsluiting

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kunt u als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kunt u vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken. De sprekers kunnen u níét zien en horen. Uw vragen/opmerkingen komen binnen bij één van de presentatoren en zijn voor iedereen te zien.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet allemaal op dezelfde locatie.

Hoe kunt u deelnemen aan de livestream?
U moet u apart voor deelname aanmelden. Na uw aanmelding ontvangt u van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.

Besluitvorming
Besluitvorming tijdens de ALV zal via de vraag-/antwoordfunctie in Teams plaatsvinden. Per maatschappij mag er maar één persoon stemmen. Het is dus belangrijk dat u intern goed afstemt wie er namens uw maatschappij/maatschappijen gaat stemmen. Aan het begin van de vergadering informeren wij u hoe een en ander in zijn werk zal gaan.

Indien uw maatschappij niet in staat is om aan de ALV deel te nemen en u wilt toch uw stem uitbrengen, dan kunt u dat na publicatie van de agenda doen door uw stem op de verschillende voorstellen per e-mail door te geven aan Annemieke van Kaam-van Westhreenen (bestuurs- en directiesecretaris Verbond). Daarbij is het belangrijk dat wij u kunnen identificeren en het mailadres dus herkenbaar is. Een ‘info@...’ mailadres is hierbij dus niet toegestaan.

Waar bevindt u zich tijdens de ALV?
Onze eerste digitale ALV is toch wel een memorabel moment, waarbij we graag even met u stilstaan. Daarom zijn wij voornemens om u als deelnemer aan deze ALV een kleine attentie te sturen. Indien u hierop prijs stelt, kunt u dit bij uw aanmelding aangeven. Wij nemen dan contact met u op voor uw adresgegevens, waarvandaan u aan de ALV zult deelnemen. Wij gebruiken deze gegevens eenmalig en uitsluitend voor het aangegeven doel.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Annemieke van Kaam-van Westhreenen (bestuurs- en directiesecretaris Verbond).

U kunt zich aanmelden uiterlijk t/m maandag 22 juni a.s.