Livestream Comeback van het vroegpensioen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream Comeback van het vroegpensioen

Regeling Vervroegde Uittreding en verlofsparen vanaf 2021

Rondom het thema duurzame inzetbaarheid biedt het Pensioenakkoord vanaf 1 januari 2021 de werkgevers nog meer mogelijkheden om de pensioendatum voor hun medewerkers flexibeler te maken. De vroegpensioenregelingen zijn daarmee deels terug van weggeweest. Los van het vervallen van de RVU boete zijn er, naast bestaande voorzieningen, ook nieuwe mogelijkheden voor werknemers zoals belastingvrij verlofsparen en het flexibel inzetten hiervan.
Montae & Partners geeft een toelichting op welke extra mogelijkheden dit de werkgever in het verzekeringswezen biedt. 

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 13 januari a.s., 12.00 uur.

Doelstelling
Overdracht van kennis herintreding RVU en verlofregeling met als doel dit instrument te maken voor een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door Eurydice Janga - beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden

  • Comeback van het vroegpensioen door Liesbeth Hufen - senior pensioenadviseur Montae & Partners.
    Liesbeth gaat in op de nieuwe mogelijkheden voor eerder pensioneren. Welke mogelijkheden ontstaan er vanuit het Pensioenakkoord en wat is hierover in de cao voor het Verzekeringsbedrijf opgenomen? Hoe helpen deze regelingen jou als werkgever om je medewerkers vitaal te laten pensioneren?
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor directie, P&O/HR-medewerkers en medewerkers die zich bezighouden met personeelsbeleid.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren. 

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Het webinar wordt georganiseerd door Montae & Partners in samenwerking met het Verbond. Hierbij wordt het video en cloud platform Webinargeek gebruikt. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van Webinargeek ligt bij Montae & Partners. De vastlegging van informatie behandeld en gedeeld in de bijeenkomst, vindt mogelijk buiten de EU plaats. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden met de informatie die ingebracht/gedeeld wordt.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Eurydice Janga.

Partnership en Serviceplatform Corona
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Montae & Partners is één van onze kennispartners. 

In reactie op de coronacrisis heeft het Verbond daarnaast het  Serviceplatform Corona opgericht. Onze branche staat voor uiteenlopende uitdagingen ten gevolge van de coronacrisis. Naast alle maatregelen die wij samen met onze leden treffen om klanten te helpen, kunnen wij ons voorstellen dat onze leden ook te maken krijgt met andere vraagstukken. Met het Serviceplatform ondersteunen we hen graag met ons netwerk op het gebied van Distributie, Finance, Governance, HR, ICT, Juridisch, Marketing, Operations, Riskmanagement en Compliance.
Montae & Partners is één van onze Platformpartners op het terrein van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).