Duurzame inzetbaarheid (1)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Duurzame inzetbaarheid (1)

Deel 1. Digitale fitheid

In 2019 hebben het Verbond van Verzekeraars, FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie samen de Sociale Agenda gepubliceerd. De Sociale Agenda ‘Samen op weg naar brede inzetbaarheid’ geeft richting aan relevante actuele thema’s voor de sector. Door corona kon het fysieke event geen doorgang vinden. Er is een online programmareeks gemaakt waarbij relevante thema’s van de Sociale Agenda aan bod komen. Eén van de grootste actuele ontwikkelingen van 2020 is digitale fitheid.

In deel 1 word je bijgepraat over de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot de invulling van digitale fitheid in organisaties, zeker in de tijd van corona.
Het Corona-virus dwingt ons anders met werk om te gaan en dit brengt grote uitdagingen met zich mee. Organisaties hebben hun handen vol gehad aan het kunnen continueren van de werkzaamheden, het instellen van processen om werken op afstand mogelijk te maken. Inmiddels lijkt het erop dat we voor langere periode genoodzaakt zijn om het werken volledig anders in te vullen. Dat zorgt ervoor dat er andere vragen komen over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Wat is digitale fitheid?
- digitaal bewustzijn
- digitale hygiëne
- digitale vaardigheden
- persoonlijk kennismanagement
- persoonlijke groei met behulp van technologie

Martijn Aslander (technologie filosoof) staat stil bij de vragen ‘hoe worden we digitaal fit en hoe blijven we digitaal fit?’ Voor kenniswerk zijn dit de belangrijkste vragen van de komende vijf jaar.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 25 januari a.s., 10.00 uur.


Programma
Aanvang:     14:00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door: Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars en Gerard van Hees, bestuurder FNV Finance
  • Digitale fitheid door Martijn Aslander
  • Vragen uit de chat
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet je
- Wat digitale fitheid is
- Hoe je dit effectief in kunt zetten voor je organisatie

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Eurydice Janga. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).