Duurzame inzetbaarheid (3)

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Duurzame inzetbaarheid (3)

Deel 3. Good practices in de verzekeringssector

In 2019 hebben het Verbond van Verzekeraars, FNV Finance, CNV Vakmensen en de De Unie samen de Sociale Agenda gepubliceerd. De Sociale Agenda ‘Samen op weg naar brede inzetbaarheid’ geeft richting aan relevante actuele thema’s voor de sector. Door corona kon het fysieke event geen doorgang vinden. Er is een online programmareeks gemaakt waarbij relevante thema’s van de Sociale Agenda aan bod komen.

In deel 3 geven a.s.r. en Nationale-Nederlanden een toelichting op de wijze waarop zij duurzame inzetbaarheid en daarop gebaseerde activiteiten inzetten in hun organisatie.

a.s.r. biedt haar medewerkers veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zodat ze zo lang en vitaal mogelijk een goede en zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de arbeidsmarkt. Manon van der Lely, manager HR development bij a.s.r., geeft een toelichting op de invulling van duurzame inzetbaarheid binnen a.s.r. Zij vertelt over het ruime aanbod aan vakinhoudelijke en vaardigheidstrainingen, maar ook van talentontwikkelingsprogramma’s, workshops, loopbaanadvies en loopbaantrajecten. Daarnaast geeft zij inzicht in het diversiteitsbeleid waarbij a.s.r. in aanpak uitgaat van de verandercurve waarbij de kopgroep, de bewegers die echt aan de slag gaan, de doelgroep zijn. Zij trekken vervolgens de middengroep mee waardoor er een ripple effect ontstaat.

Vanuit Nationale-Nederlanden geven Hidde Wartena (IT-manager NN) en Morten Croese (software developer) een toelichting op het omscholingstraject Make IT Work. Make IT Work maakt het mogelijk voor medewerkers zonder specifieke ICT-achtergrond zich te laten omscholen naar ICT-functies als Software Engineer, Security Specialist of Business & Data Analytics Specialist op hbo-niveau. Het doel van het traject is om medewerkers de kans te geven een stap te maken in zijn/haar loopbaan en hiermee hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. De (toekomstige) IT-functies binnen NN kunnen hiermee (deels) vervuld worden door interne medewerkers waarmee zoveel mogelijk wordt voorkomen dat medewerkers gedwongen hun baan verliezen.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 10 februari a.s., 12.00 uur.

Programma
Aanvang:     14.00 uur
Duur:           max. 1,5 uur met korte pauze

  • Opening
  • Toelichting hoe je duurzame inzetbaarheid kan bereiken in je organisatie
    - ontwikkelen door Manon van der Lely, a.s.r.
    - omscholing door Hidde Wartena en Morten Croese, NN
  • Vragen uit de chat
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet je
- welke inzichten en valkuilen er zijn ten aanzien van duurzame inzetbaarheid in de verzekeringssector
- op welke wijze werkgevers duurzame inzetbaarheid toepassen in hun onderneming.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Eurydice Janga. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).