Livestream: Expertsessie HR: Remote leiderschap

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: Expertsessie HR: Remote leiderschap

 Bestemd voor: leden en overige geïnteresseerden

Het lijkt er door het Coronavirus op dat we voor een langere periode genoodzaakt zijn om het werken volledig anders in te vullen.

 • Hoe borgen we de cultuur?
 • Hoe creëren we verbinding tussen onze medewerkers?
 • Wat vraagt deze situatie van managers en leiderschap?
 • Hoe ben je veerkrachtig?
 • Hoe ga je om met verandering?

Deze uitdagingen en antwoorden komen uitvoerig aan bod in deze livestream, met organisatiefutoroloog Arjen Banach.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m maandag 23 november a.s., 12.00 uur.

Van de een op de andere dag ziet de wereld er heel anders uit. Het Corona-virus dwingt ons anders met werk om te gaan en dit brengt grote uitdagingen met zich mee. In de eerste weken van quarantaine hebben organisaties hun handen vol gehad aan het kunnen continueren van de werkzaamheden, het instellen van processen om werken op afstand mogelijk te maken. Inmiddels lijkt het erop dat we voor langere periode genoodzaakt zijn om het werken volledig anders in te vullen. Hoe zorgen we nu dat we de cultuur in stand houden? Hoe creëren we verbinding tussen de medewerkers? Wat vraagt deze situatie van managers en leiderschap en hoe ben je veerkrachtig en kan je omgaan met verandering? Al deze uitdagingen en antwoorden komen uitvoerig aan bod in de livestream ‘Remote Leiderschap’.

Remote leiderschap laat zien dat werken op afstand geen technologische uitdaging is, maar een uitdaging op het gebied van organisatiecultuur. De technologie om je bedrijf door te laten gaan, is altijd voor handen. Veel belangrijker is de vraag of de cultuur en het leiderschap het aankunnen. Kortom, succesvol remote kunnen werken is een leiderschapsvraagstuk.

Doelstelling
Je wordt bijgepraat over de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot de invulling van leiderschap op afstand en hoe je dit in de organisatie in kunt zetten, zeker in de tijd van corona.

Programma
Aanvang:     14:00 uur
Duur:           maximaal 1 uur

 • Opening door: Eurydice Janga - beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden
 • Webinar door Arjen Banach - spreker en organisatiefuturoloog.
  Hij inspireert en activeert professionals door heel Nederland over verandering, innovatie, leiderschap, duurzame inzetbaarheid en werkgeluk.
 • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream staat open voor leden van het Verbond en andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor directie, P&O/HR- medewerkers en medewerkers die zich bezig houden met personeelsbeleid.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 99,= (excl. BTW)

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentator.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.


Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Eurydice Janga, beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).