Livestream: Expertsessie HR tijdens coronatijd

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: Expertsessie HR tijdens coronatijd

Omgaan met disfunctionerende medewerkers, bedrijfseconomische redenen en reorganisaties tijdens coronatijd

Het Verbond organiseert een drietal Expertsessies over ‘HR in coronatijd’. Twee in samenwerking met bureau PROOF en één met Boontje Advocaten.
De eerste sessie was op 16 juni (over ‘reboarding’), met PROOF.
De derde sessie (op 13 juli) gaat over ‘communicatie’, ook met PROOF.

De tweede sessie (waarvoor deze aankondiging is) is een cursus op 29 juni a.s. en gaat over het ‘omgaan met een disfunctionerende medewerkers, bedrijfseconomische redenen en reorganisaties tijdens coronatijd, met Boontje Advocaten.
Hoe kun je het best invulling geven aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans in coronatijd? Hoe ga je om met een niet goed functionerende medewerker? Dit soort vragen en meer komen aan de orde tijdens deze livestream.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus meld je nu aan!

Per 1 januari is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van toepassing waardoor de (ontslag)regels zijn gewijzigd. Hoe ga je als werkgever om met een medewerker die niet goed functioneert? En, hoe kun je dit het beste invullen ten tijde van corona. Welke rechten en plichten heb je als werkgever en wat kun je in dit geval van de medewerker verwachten? Hoe bouw je u een ‘goed’ dossier op?
Daarnaast staan we stil bij bedrijfseconomische redenen en reorganisaties ten tijde van corona.

In een tijd van technologische ontwikkelingen die impact hebben op de dienstverlening van verzekeraars en consolidaties die (door corona mogelijk versneld) in de sector plaatsvinden wordt stilgestaan bij de wijze waarop werkgevers in arbeidsrechtelijke zin hiermee om kunnen gaan. Het is van essentieel belang dat processen die leiden tot afspiegeling, herplaatsing, omscholing, verhuizing of gedwongen ontslag van werknemers op een correcte wijze worden uitgevoerd, juist nu er meer op afstand wordt gewerkt. Een reorganisatie is voor werkgevers, management en werknemers een complexe en gevoelige aangelegenheid.

Onder bedrijfseconomische redenen wordt verstaan:
-  de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
-  werkvermindering;
-  organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering;
-  (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
-  een bedrijfsverhuizing;
-  vervallen van een loonkostensubsidie.

Aan de hand van wet- en regelgeving worden praktische handvatten gegeven voor de omgang met een disfunctionerende medewerker, bedrijfseconomische redenen en reorganisaties ten tijde van corona.

Doelstelling
Je wordt bijgepraat over de omgang met disfunctionerende medewerkers, bedrijfseconomische redenen en reorganisaties tijdens corona. Nu (de gevolgen van) corona langer doorwerken in onze samenleving is het van belang dat organisaties ook hun HR-beleid hierop inrichten. Aan de hand van actuele arbeidsrechtelijke regels en jurisprudentie worden de do’s and don’ts besproken die werkgevers toe kunnen passen. Na deze livestream weet je welke stappen je kunt nemen als je een disfunctionerende medewerker hebt of als er sprake is bedrijfseconomische redenen of ontslag.

Je kunt vooraf vragen insturen aan Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij het Verbond van Verzekeraars).

Spreker
De cursus wordt gegeven door Pascal Kruit, arbeidsrechtadvocaat en partner bij Boontje advocaten. Pascal is na zijn rechtenstudie als Universitair docent verbonden gebleven aan de Erasmus Universiteit waar hij in 2012 is gepromoveerd op het onderwerp ‘de ontbinding van de arbeidsovereenkomst’. Pascal adviseert werknemers en werkgevers over het arbeidsrecht in brede zin en heeft met name veel ervaring in (o.a.) de financiële dienstverlening.

Programma
Aanvang:     13:00 uur
Duur:           tot maximaal 16:15 uur met pauzes

*  Opening door: Eurydice Janga
*  Webinar door Pascal Kruit (partner bij Boontje Advocaten)
    De livestream bestaat uit de onderdelen:
    - Disfunctionerende medewerker tijdens corona - ruimte voor vragen
    - Bedrijfseconomische redenen en reorganisaties tijdens corona - ruimte voor vragen
*  Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor directie, P&O/HR-medewerkers en medewerkers die zich bezig houden met personeelsbeleid (waaronder aanname- en ontslagbeleid).
In verband met de gewenste interactie en het feit dat het hier om een cursus gaat zijn er maximaal 30 plaatsen beschikbaar.

Het aantal plaatsen dat voor externen beschikbaar is, is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden en uw profiel. Na aanmelding laten wij u weten of uw aanvraag kan worden gehonoreerd.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars bedragen de deelnamekosten € 150,- (excl. BTW)
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 250,- (excl. BTW)

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV.

Annulering en no-show
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 7 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Hoe werkt deze livestream via Teams?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken. De sprekers kunnen jou alleen zien/horen als je ervoor kiest om je camera/microfoon aan te zetten. Indien je een vraag hebt, kun je dit met ‘het handje’ laten weten. Je kunt de vraag stellen, als je microfoon wordt aangezet door de organisatoren. Mogelijk wordt er van deze livestream ook een opname gemaakt om later terug te kunnen kijken. Door je in te schrijven voor één of meerdere livestreams ga je ermee akkoord dat je zowel tijdens als na de livestream zicht-/hoorbaar bent voor andere deelnemers of ‘terugkijkers’ als je je camera en/of microfoon aanzet.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij het Verbond van Verzekeraars). Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).