Livestream Financiële kwetsbaarheid: verzekeraars in actie!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream Financiële kwetsbaarheid: verzekeraars in actie!

Veel mensen in Nederland hebben financiële zorgen. Nu langzaam duidelijker wordt wat de (sociaaleconomische) gevolgen zijn van de coronacrisis wordt de schuldenproblematiek alleen maar urgenter. Verzekeraars kunnen hun klanten helpen! Maar hoe dan? Want hoe weet je of je klant geldzorgen heeft? En wat zijn dan manieren om die klanten te helpen? En kun je er voor te zorgen dat de problematiek niet alleen maar groter wordt?
In het webinar ‘Financiële kwetsbaarheid: verzekeraars in actie!’ presenteren we de resultaten van twee onderzoeken, delen verzekeraars hun ervaringen en geven we vooral praktische tips en handvatten om als verzekeraar ook zelf aan de slag te gaan om klanten met betalingsproblemen te ondersteunen.

Meld je aan! (aanmelden kan t/m 27 oktober a.s., 12.00 uur)

Ron van Kesteren, directeur van de Stichting toetsing verzekeraars presenteert de resultaten van het onderzoek naar incassobeleid. Dit onderzoek is dit voorjaar opgeleverd, nu is het tijd om de resultaten aan een nadere blik te onderwerpen.

Aegon kwam zeer goed uit de bus in het onderzoek van de Stichting toetsing verzekeraars. Esmeralda De Jong-Linting is als Coördinator Credit Management bij Aegon verantwoordelijk voor het debiteurenbeleid. Zij kan ons vertellen wat Aegon doet om klanten te helpen die moeite hebben hun premie te betalen.

Ook de resultaten van het onderzoek ‘de kwetsbare klant in beweging krijgen’ worden gepresenteerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerking van de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en De Gedragsstudio. Bij een aantal verzekeraars is getest op welke manieren je nu het beste contact kunt leggen met klanten die betalingsproblemen hebben. Felix Uhl van De Gedragsstudio geeft een toelichting op de uitkomsten van het onderzoek.

Centraal Beheer is een van de deelnemende verzekeraars aan het onderzoek ‘de kwetsbare klant in beweging krijgen’. Customer Journey Expert Doréthy Derks was vanuit Centraal Beheer nauw betrokken bij het onderzoek. Zij vertelt welke resultaten nu het meeste opvielen en hoe Centraal Beheer de testresultaten gaat gebruiken.

Marc Mulder helpt ons schuldenproblematiek vanuit verschillende perspectieven te bekijken: als ervaringsdeskundige én als schuldhulpverlener. Een failliet bedrijf zorgde voor jaren met schulden leven voor Marc. Een lang proces van schuldhulpverlening volgde. Hij is eruit gekomen door het heft in eigen handen te nemen en nu ondersteunt hij zelf mensen met problematische schulden. Hij agendeert ook wat nodig is om mensen beter te helpen en gaat in gesprek met andere organisaties om aan te kaarten welke knelpunten in de dienstverlening aangepakt zouden moeten worden. Marc geeft praktische tips en handvatten waarmee verzekeraars, maar ook andere organisaties, hun klanten met geldproblemen direct beter kunnen helpen.

Doelstelling
Deze livestream heeft als doel je te informeren over mogelijkheden die verzekeraars, maar ook andere organisaties die te maken hebben klanten met betalingsproblemen, hebben om klanten met financiële problemen te herkennen en op zo’n manier te helpen dat de problematiek van die klanten wordt verkleind.

Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1 uur

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor mensen die zich bezighouden met incasso- en debiteurenbeheer, communicatiemedewerkers, KBC-managers, mensen met direct klantcontact en managers van klantcontactcenters, mvo-managers en andere geïnteresseerden.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Patricia Swienink. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).