Livestream Fraude met zakelijke verzekeringen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream Fraude met zakelijke verzekeringen

Dat laten we niet gebeuren!

Verzekeren is gebaseerd op vertrouwen. Dit uitgangspunt geldt niet alleen bij het verzekeren van particulieren, maar óók bij het verzekeren van bedrijven en ondernemers. Toch wordt dit vertrouwen soms geschaad. Jaarlijks stellen verzekeraars honderden keren vast dat er opzettelijk misbruik is gemaakt van een zakelijke verzekering. Een ander deel van alle fraudes blijft ‘onzichtbaar’. Dit alles drijft de schadelast op en gaat ten koste van goedwillende ondernemers die zich willen verzekeren. Dat mogen we als sector toch niet laten gebeuren?

Maar hoe herken je verdachte situaties? Hoe kan je slim gebruik maken van beschikbare data en mogelijkheden om informatie uit te wisselen met collega-verzekeraars? Welke mogelijkheden bieden nieuwe technologieën om onregelmatigheden te detecteren? En waarom is het belangrijk om samen te werken met politie en justitie?
In deze livestream word je geïnformeerd over de stand van zaken rondom de aanpak van fraude met zakelijke verzekeringen.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 8 december a.s., 12.00 uur.

Programma
Aanvang:     13.00 uur
Duur:           max. 1,5 uur

  • Opening door Miranda Graftdijk, manager Data & Dienstverlening Verbond van Verzekeraars
  • 'Actuele ontwikkelingen in de sector' door Anne Sonnenschein, beleidsadviseur Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
  • 'Een kijkje in de (fraudebestrijdings)keuken' door Gerhard Wiekstra, Achmea
  • 'Datadeling en risico-inschatting' door Anne van Doorn, directeur Stichting Centraal Informatie Systeem
  • 'Inzet nieuwe technieken bij het opsporen van onregelmatigheden en fraude' door Juriaan Leissner & Roeland van der Molen, LM Consultants
  • 'Publiek-private samenwerking bij fraude door rechtspersonen' door Albert van Beek, landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude, Functioneel Parket Openbaar Ministerie 
  • Vragen en discussie
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is interessant voor medewerkers van verzekeraars die zich operationeel en beleidsmatig bezighouden met het voorkomen en aanpakken van fraude met zakelijke verzekeringen. De sessie is in het bijzonder relevant voor functionarissen Veiligheidszaken, coördinatoren fraudebeheersing, compliance-officers en geïnteresseerde managers en beleidsbepalers die werkzaam zijn bij verzekeraars die (óók) zakelijke producten aanbieden.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Anne Sonnenschein. Aan hem kun je eventueel ook vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).