Hoe breng je beleggingsbeleid in lijn met het IMVO-convenant?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Hoe breng je beleggingsbeleid in lijn met het IMVO-convenant?

Deel 2. Verder aan de slag met verantwoord en duurzaam beleggen

Hoe breng je beleggingsbeleid in lijn met het IMVO-convenant?
Een belangrijke vraag, want alle leden van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland moeten voldoen aan de eisen die het IMVO-convenant stelt. Het Verbond van Verzekeraars biedt, samen met diverse kennis- en expertpartners, in een serie van vier webinars handvatten om verantwoord beleggen op basis van internationale richtlijnen te integreren in het beleggingsbeleid via due diligence (‘gepaste zorgvuldigheid’).
In het tweede webinar van deze serie komen stap 2, 3 en 4 aan bod.  Onze kennispartner Sprenkels en Verschuren biedt je praktische hulp via een voorbeeld MVO-beleid en verzekeraars zullen aangeven hoe zij hun beleid hebben opgesteld.

Meld je nu aan! (aanmelden kan t/m 19 januari a.s., 12.00 uur)


Stap 2: Identificeer & beoordeel negatieve gevolgen in activiteiten, toeleveringsketens & zakelijke relaties.
Stap 3: Stop, voorkom of berk negatieve gevolgen.
Stap 4: Monitor praktische toepassing en resultaten.

Sprenkels en Verschuren biedt de helpende hand om aan de convenantsafspraken te voldoen. De focus ligt op een pragmatische aanpak met praktische voorbeelden, gericht op kleine en middelgrote verzekeringsmaatschappijen.

In dit webinar wordt aandacht besteed aan:  

  • Sectoren identificeren die gevoelig zijn voor ESG-risico’s
  • In kaart brengen en beoordelen van mogelijke en daadwerkelijke impacts.
  • Uitkomsten impactbeoordelingen integreren in interne processen en treffen van maatregelen.
  • Bijhouden effectiviteit van maatregelen.

Alle leden van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland dienen te voldoen aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt in het IMVO-convenant voor de verzekeringssector. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de internationale richtlijnen van de OESO en de VN en vormen de kern van het convenant. Een tweede monitoring laat zien dat bij een deel van de verzekeraars de kern van het convenant nog onvoldoende in toegepast. (Zie De sector moet vol aan de bak!)

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor medewerkers bij verzekeraars die zich bezig houden met de implementatie van het IMVO-convenant. Bijvoorbeeld medewerkers die verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid, beleggingen of het financiële beleid.
Mocht dit onderwerp ook of beter passen bij het aandachtsgebied van een collega, dan verzoeken wij je om deze aankondiging onder haar/zijn aandacht te brengen.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars én van Zorgverzekeraars Nederland zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken. De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Boy Slijp. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Partnership en Serviceplatform Corona
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken. Sprenkels & Verschuren is één van onze kennispartners.

In reactie op de coronacrisis heeft het Verbond daarnaast het Serviceplatform Corona opgericht. Onze branche staat voor uiteenlopende uitdagingen ten gevolge van de coronacrisis. Naast alle maatregelen die wij samen met onze leden treffen om klanten te helpen, kunnen wij ons voorstellen dat onze leden ook te maken krijgt met andere vraagstukken. Met het Serviceplatform ondersteunen we hen graag met ons netwerk op het gebied van Distributie, Finance, Governance, HR, ICT, Juridisch, Marketing, Operations, Riskmanagement en Compliance.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).