Livestream Klimaatmonitor

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream Klimaatmonitor

Om beleid te ontwikkelen op het vlak van klimaatverandering, moet je weten wat de impact ervan is. In samenwerking met Wageningen Universiteit, het KNMI en Climate Adaptation Services heeft het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond een Klimaatmonitor ontwikkeld. Deze monitor bundelt droogte, hitte, natuurbranden en extreme neerslagdata met de Nederlandse schadedata van verzekeraars. Hierdoor krijgen we inzicht in de impact van verschillende weersgebeurtenissen op de schade in Nederland. De monitor is vanaf 29 maart te gebruiken en delen we graag. In het webinar vertellen we meer over de data en wat ze betekenen. Daarnaast geven we informatie over andere verdiepende klimaatgerelateerde tools.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 29 maart a.s., 12.00 uur.

Doelgroep
Deze livestream is bestemd voor alle professionals die zich bezig houden met de fysieke gevolgen van (veranderend) extreem weer in Nederland. In de verzekeringssector zijn dat bijvoorbeeld productmanagers, acceptanten, underwriters, risicodeskundigen, data scientists/analisten, actuarissen, business developers, innovatiemanagers, schadebehandelaars en -experts, verzekeringsmakelaars, adviseurs.

Doelstelling
Met deze livestream ben je binnen een uur op de hoogte van de fsyieke gevolgen van het veranderende weer in Nederland. Daarnaast krijg je informatie over andere nuttige klimaatgerelateerde tools. 

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1 uur 

  • Opening door Geeke Feiter-van Heuvelen, directeur Verbond van Verzekeraars
  • Verzekerde schade - Timo Brinkman, beleidsadviseur klimaatverandering en Alex Hoen, statisticus Data Analytics Center Verbond van Verzekeraars
  • De maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering en oplossingsrichtingen - Tim van Hattum, programmaleider Klimaat Wageningen University and Research
  • Klimaateffectatlas en klimaatschadeschatter - Arjan Koekoek, adviseur Climate Adaption Services
  • Vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.
En voor studenten van de Wageningen University and Research zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV.
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy.
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst heb je een overview van huidige fysieke klimaatrisico’s in Nederland en weet je welke verdiepende tooling er is en waar deze is te vinden. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Voorbereiding
Ter ondersteuning van het webinar kun je gebruik maken van de klimaatmonitor. Deze wordt op 29 maart geplaatst op de website https://verzekeraars.nl/klimaat

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Timo Brinkman en Vylon Ooms. Aan hen kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie. 

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).