Livestream: Ontwikkelingen in de volmachtketen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: Ontwikkelingen in de volmachtketen

Ontwikkelingen in de volmachtketen

In iets meer dan een uur op de hoogte van de laatste stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot:

 • Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen
 • Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten
 • Fraudebeheersing
 • Klantbelang Centraal
 • Toekomstbestendige Volmachtketen
 • Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmachten (VSV)

Van belang voor iedereen die de hoogte wil zijn van alle relevante ontwikkelingen op het terrein van volmachten.

Meld je nu aan!


De volmachtmarkt blijft volop in beweging. Zo hebben verzekeraars voor een groot deel al uitvoering gegeven aan de visie van het Verbond van Verzekeraars op de volmachtketen, zoals verwoord in het Position Paper Volmachten 2018. Maar ook in 2020 gaat dit door. Ook het Position Paper van de NVGA van begin 2018 is en wordt daarbij meegenomen. Want waar dat kan wordt intensief samengewerkt met de NVGA. Dat lukt uitstekend bij o.a. het project Uniforme Inrichting Volmachtketen (nu uitgevoerd door SUIV), het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten, en bij het onderwerp Toekomstbestendige Volmachtketen (gezamenlijk publiceren van volmachtmarktcijfers). Helaas lukte dat niet met de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmachten (VSV) in 2019. Maar misschien wel dit jaar?

De ontwikkelingen rond deze onderwerpen komen onder meer aan de orde tijdens deze livestream die het Platform Volmachten organiseert, speciaal voor de volmachtgevende verzekeraars.

De leden van het Platform Volmachten zelf informeren je over de ‘ins and outs’ van bovengenoemde thema’s.
Uiteraard is er ook alle gelegenheid voor interactie en om vragen aan de platformleden te stellen.

Als je op de hoogte wilt zijn van alle relevante ontwikkelingen mag je deze bijeenkomst niet missen. Meld je daarom nu aan!

Programma
Aanvang:   9.30 uur
Duur:         max. 1,5 uur

 • 9.30 uur: Opening door Peter Vogelsang, beleidsadviseur Volmachten
 • 9.35 uur: Ontwikkelingen en voortgang programma Uniforme Inrichting Volmachtketen door Jaap de Louw (platformlid) Alex de Ruiter (SUIV)
 • ± 10.00 uur: Toelichting op de verschillende thema’s door leden van het Platform Volmachten door platformleden Adéle Jeuken, Jan van der Burgh en Maurice Wagenaar
 • Online vragen en live antwoorden
 • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream staat open voor álle volmachtgevende verzekeraars (zowel lid als overige) en is speciaal gericht op directieleden en leidinggevenden.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou niet zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Peter Vogelsang (beleidsadviseur volmachten). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Mogelijk ook interessant

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).