LIVESTREAM - Toekomst Zelfregulering

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

LIVESTREAM - Toekomst Zelfregulering

Tijd voor de beloofde update!

Deze livestream dient ter vervanging van de geannuleerde bijeenkomst van 16 maart jl.

In 2020 actualiseren we, samen met onze leden, onze zelfregulering en richten we de toetsing van de zelfregulering effectiever en efficiënter in. Besluitvorming hierover is voorzien tijdens de ALV van 24 juni a.s.

Wij hebben beloofd om in aanloop naar de ALV onze leden aangesloten te houden op de voortgang en te betrekken bij het proces. De bijeenkomst van 16 maart kon geen doorgang vinden, maar op 3 april gaan we in de herkansing. In een interactieve livestream hoor je de stand van zaken op de doorontwikkeling van de toetsing van de zelfregulering, waar we in dit proces staan en wat de planning is en gaan we met je in gesprek over de verdere invulling van de toetsing van zelfregulering.

Je kunt zelf actief aan deze livestream deelnemen door vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Kun je niet live kijken? Dan is de stream op ieder door jou gewenst moment ook terug te kijken. Alleen kun je dan natuurlijk niet live meepraten. Ook voor het terugkijken moet je je even aanmelden.

Deze update mag en wil je niet missen. Meld je daarom nu aan!

LET OP: Ook degenen die zich voor de bijeenkomst van 16 maart jl. hadden opgegeven dienen zich opnieuw aan te melden. Na inschrijving ontvang je de instructies over hoe je aan deze livestream kunt deelnemen.

Het Verbond heeft het plan om in 2020 de toetsing van de zelfregulering effectiever en efficiënter in te richten. In december 2019 hebben we onze leden tijdens de algemene ledenvergadering op 18 december en op de eerste informatiebijeenkomst van 4 december hierover geïnformeerd.
De verzekeringssector heeft een uitgebreid stelsel van zelfregulering, variërend van regelingen die gericht zijn op onderlinge (kosten)efficiëntie tot regelingen die gericht zijn op het klantbelang, in totaal bijna 90 regelingen. Zelfregulering heeft veel voordelen voor de sector als geheel, voor jou als verzekeraar en voor onze klanten. De belangrijkste doelstellingen zijn het borgen van het klantbelang en het bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Ook wordt de zelfregulering zowel binnen als buiten de sector gezien als een kwaliteitsstempel. Belangrijke voorwaarde om de reputatie van de sector hoog te houden is dan wel dat het toezicht op de naleving ervan op orde is. In 2020 actualiseren we, samen met onze leden, onze zelfregulering en richten we de toetsing van de zelfregulering effectiever en efficiënter in. Besluitvorming hierover is voorzien tijdens de ALV van 24 juni.

Tijdens livestream hoor je de stand van zaken op de doorontwikkeling van de toetsing van de zelfregulering, waar we in dit proces staan en wat de planning is en gaan we met je in gesprek over de verdere invulling van de toetsing van zelfregulering. Ook is er volop ruimte voor het stellen van vragen.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.

De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?

  1. Je moet je apart voor deelname aanmelden (óók als je je al voor de bijeenkomst van 16 maart had aangemeld).
  2. Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
  3. Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Programma
Aanvang:     9:45 uur
Duur:           max. 3 kwartier

Omdat we van een fysieke bijeenkomst overgaan naar een livestream hebben we het programma iets moeten aanpassen en comprimeren. Maar er is nog steeds alle ruimte om via de vraag-en-antwoordfunctie ook zelf actief aan de discussie deel te nemen.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is exclusief voor leden van het Verbond.

Deelname is vooral interessant directie, compliance officers, KBC-managers met aandachtsgebied toetsing van de zelfregulering en Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Patricia Swienink (beleidsadviseur Algemene Beleidszaken). Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).