Skip to Content

Maatschappelijk verantwoord verzekeren

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Maatschappelijk verantwoord verzekeren

In deze interactieve sessie doorlopen we samen een proces voor maatschappelijk verantwoord verzekeren. Eerst stellen we samen een duurzaamheidsambitie vast en inventariseren we duurzaamheidsrisico’s. Vervolgens kijken we hoe maatschappelijk verantwoord verzekeren doorwerkt in beleggen, productontwikkeling en eigen bedrijfsvoering. Onze aanpak voorkomt dat je duurzaamheidsvraagstukken ad-hoc aanpakt en maakt het omgaan met nieuwe vraagstukken zoals wet- en regelgeving eenvoudiger. Bovendien borgt onze aanpak consistentie binnen jouw organisatie. In de sessie doorlopen we een concreet proces voor maatschappelijk verantwoord verzekeren: een top down aanpak, vol met voorbeelden. Het doel van de bijeenkomst is om je handvatten te geven zodat je zelf met het thema duurzaamheid aan de slag kunt.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m dinsdag 28 juni a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor medewerkers van het actuariaat, Risk en strategie, vermogensbeheer en C-level.

Sprekers

 • Gijs Cremers is partner bij Sprenkels en Verschuren. Hij richt zich op dienstverlening aan verzekeraars op gebied van balansmanagement, duurzaamheid en productontwikkeling. Gijs kent de uitdagingen waar verzekeraars (zeker de middelgrote en kleine verzekeraars) mee worstelen bij het opzetten en implementeren van een duurzaam verzekeren.
 • Ook Caroline Bosch is partner bij Sprenkels en Verschuren. Zij specialiseert zich op gebied van duurzaamheid, met name duurzaam beleggen. Caroline is helemaal op de hoogte van actualiteiten, trends en wetgeving.

Samen presenteren Gijs en Caroline een top down aanpak voor duurzaam verzekeren. Dat omvat zowel beleggen, producten alsook de eigen bedrijfsvoering. Daarbij gaat het over duurzaamheidsambitie, maar ook over risico. Het vaststellen van een duurzaamheidsambitie­niveau zorgt ervoor dat niet ieder duurzaamheidsvraagstuk opnieuw moet worden gewogen: verzekeraars kunnen sneller beslissen. Dat maakt omgaan met nieuwe vraagstukken een stuk eenvoudiger. Daarnaast worden duurzaamheidsrisico’s steeds belangrijker en is er een koppeling met het balansmanagement van de verzekeraar. De top down aanpak zorgt bovendien voor een consistente manier van werken binnen een verzekeraar.

Programma
Aanvang: 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur)
Einde    :  16.30 uur met aansluitend een borrel

 • Opening door Sjoerd Brouwer, accountmanager Insurance Academy bij het Verbond
 • Toelichting van het framework aan de hand van praktische voorbeelden
 • Vaststellen duurzaamheidsambitie
 • Naar een strategie voor duurzaam verzekeren
 • Discussie en vragen
 • Afsluiting met een borrel

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW). Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW)
administratie-/organisatie kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen. Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst kun je een duurzaamheidsambitie vaststellen en een strategie opstellen voor duurzaam verzekeren, waarmee je verder aan de slag kunt. Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan deze bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Sjoerd Brouwer. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Inschrijving
Let op! Dit is een fysieke bijeenkomst. Het elkaar weer echt ontmoeten en in gesprek gaan met vakgenoten is – na een lange periode met alleen maar digitale activiteiten - een belangrijk aspect van deze bijeenkomst. Wij verheugen ons bijzonder op je komst. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Sprenkels en Verschuren is één van onze expertpartners.