Marktbijeenkomst 'Verzekeren en schadebehandeling in het buitenland'

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Marktbijeenkomst 'Verzekeren en schadebehandeling in het buitenland'

Bestemd voor: Leden, makelaars en schade-experts

Bij het verzekeren van buitenlandse risico’s, in met name landen buiten de EU, gelden soms andere wetten en regels en wordt vaak, al dan niet verplicht, gewerkt met lokale partijen. Zeker ook in de markt voor Construction All Risk wordt internationaal geopereerd. Tijdens de bijeenkomst staan deskundigen stil bij onder meer wat dit betekent voor acceptatie, hoe in die situatie schades worden afgehandeld en welke rol adviseurs hierbij spelen. Ook wordt uitleg gegeven van fronting: het (her)verzekeren van risico’s in een land waar je als verzekeraar zelf geen licentie hebt of opereert als (herverzekerings)captive. Omdat dit principe met name lastig kan zijn in landen buiten de EU, wordt ook ingegaan op de problematiek rond Brexit. Het VK wordt tenslotte na Brexit een nieuw stukje niet-EU.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel waarin je de gelegenheid hebt om met vakgenoten verder te praten over de behandelde onderwerpen.

De Werkgroep Kennis van het platform Technische Verzekeringen van het Verbond van Verzekeraars nodigt geïnteresseerde verzekeraars, makelaars en schade-experts van harte uit voor deze bijeenkomst.

Doelstelling
Deze bijeenkomst is er op gericht je te informeren over ontwikkelingen in de markt van technische verzekeringen. Zo vergroot je jouw kennis op dit thema.

Programma
13.00 uur     Ontvangst met koffie/thee
13.30 uur     Welkom en opening door Bas Schröder (Marsh, voorzitter Werkgroep Kennis
                     Platform Technische Verzekeringen).
13.40 uur     Toezichtrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend verzekeren, door Leonie
                     Ebbekink (Chubb Benelux)
14.20 uur     De dagelijkse praktijk van internationale CAR projecten, door Gerth-Jan Heck
                     (Swiss Re Corporate Solutions)
15.00 uur     Pauze
15.20 uur     Expertise in het buitenland: enige praktijk ervaringen, door Erik van de Bos
                     (Artium experts)
16.00 uur     Discussie
16.30 uur     Sluiting en netwerkborrel

Bestemd voor
De bijeenkomst staat open voor leden en niet-leden. Deelname is vooral interessant voor verzekeraars, makelaars en schade-experts actief in technische verzekeringen, maar zeker ook voor internationaal opererende verzekeraars (transport, brand, reis en aansprakelijkheid).

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximumaantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 99,= (excl. BTW)

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden

Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van:

  • De ontwikkeling van de bouwregelgeving;
  • De positie van de constructeur in het bouwproces;
  • Privaat kwaliteitstoezicht in de praktijk.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kan je contact opnemen met Marko van Leeuwen (beleidsadviseur Schade). Aan hem kan je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Mogelijk ook interessant?

  • Eerder dit jaar heeft het Verbond naar aanleiding van het position paper ‘Delay in Start up DSU nader verklaard’ een vrijblijvende clausuletekst DSU/ALoP gepubliceerd.
  • Op woensdagmiddag 9 oktober 2019 staat de volgende themabijeenkomst gepland met als thema ‘De samenloop tussen transport- en technische verzekeringen: verticaal transport’. Binnenkort meer informatie.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).