Mededingingsrecht en de verzekeringssector

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Mededingingsrecht en de verzekeringssector

wat mag wel en wat mag niet

Let op! In verband met de aangescherpte Coronamaatregelen, hebben wij moeten besluiten de fysieke bijeenkomst om te zetten in een Teamsmeeting. Iedereen die zich al had aangemeld, ontvangt tijdig een deelnamelink.

Welke informatie mogen verzekeraars met elkaar delen binnen de grenzen van het mededingingsrecht en wat moet je doen als het mis gaat? In hoeverre kunnen verzekeraars met elkaar samenwerken op het gebied van duurzaamheid zonder de mededingingsregels te overtreden?
Graag kijken wij samen met jou hoe wij deze vragen kunnen beantwoorden op een manier die voor jou praktisch toepasbaar is.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m woensdag 24 november a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor juristen en ander geïnteresseerden die met deze onderwerpen in aanraking komen.

Sprekers
-
Luuk van der Scheer, beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars
- Tjarda van der Vijver, advocaat en counsel bij Allen & Overy
- Yvo de Vries, advocaat en partner bij Allen & Overy

Programma
Aanvang:     14.00 uur 
Duur:           max. 2 uur

 • Opening door Luuk van der Scheer
 • Presentaties door Yvo de Vries en Tjarda van der Vijver
 • Discussie en vragen
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap.
Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst kun je onderscheiden welke informatie op grond van het mededingingsrecht wel en niet gedeeld mag worden tussen verzekeraars.

Deze bijeenkomst webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Luuk van der Scheer. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Maatregelen COVID-19 voor fysieke bijeenkomsten bij het Verbond van Verzekeraars - Coronatoegangsbewijs verplicht!
Wij doen ons uiterste best om de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen. Daarbij vormen de geldende richtlijnen vanuit de overheid de basis bij onze fysieke kennisactiviteiten.

Dat betekent onder meer:

 • Deelnemers aan onze bijeenkomsten dienen in bezit te zijn van een geldig Coronatoegangsbewijs. Dat kan met de CoronaCheck-app (deze is voor iedereen gratis te downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store). Toegang tot ons gebouw is daarom alleen mogelijk na vertoning van dit bewijs.
 • Ben je niet in bezit van een geldig Coronatoegangsbewijs óf geeft deze bij controle een rood scherm te zien, dan kun je niet aan de bijeenkomst deelnemen.
 • Een negatieve zelftest geldt níét als Coronatoegangsbewijs.
 • Voor alle deelnemers aan een bijeenkomst is een zitplaats beschikbaar.
 • De verplichte 1,5 meter afstand geldt niet meer in het Verbondsgebouw. Wel wordt per bijeenkomst een maximum aantal deelnemers vastgesteld, zodat deelnemers niet al te dicht op elkaar zitten.
 • Daar waar onze bezoekers nog niet zitten (zoals bij binnenkomst, het pakken van koffie, etc.) verzoeken wij onze bezoekers zelf attent te zijn op het in achtnemen van de juiste voorzorgsmaatregelen en de wensen van andere bezoekers te respecteren.
 • Uiteraard zorgen wij voor de juiste hygiënische maatregelen.
 • Bezoekers met griep-, verkoudheids- of andere gezondheidsklachten met besmettingsgevaar wordt verzocht om niet aan een fysieke bijeenkomst deel te nemen. Ook niet als zij wel in bezit zijn van een geldig Coronatoegangsbewijs.
 • Wij doen een dringend beroep op ieders gezond verstand om de veiligheid en gezondheid van andere bezoekers en de medewerkers van het Verbond niet in gevaar te brengen.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Allen & Overy is één van onze expertpartners.