Omgaan met eenzaamheid en psychische kwetsbaarheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Omgaan met eenzaamheid en psychische kwetsbaarheid

#meeDOENiswinnen

Wist je dat 1 op de 6 van jouw medewerkers zelf een psychische kwetsbaarheid heeft? En dat is exclusief overspannen zijn en burn-out. Zelfs 4 op de 10 mensen heeft in zijn leven zelf te maken met een gediagnostiseerde kwetsbaarheid. Dat zijn flinke aantallen. Zeker in de huidige tijd met op afstand, thuis, digitaal werken neemt eenzaamheid en kwetsbaarheid toe. Hoe zorg je ervoor dat vooral deze groep (potentiële) medewerkers nu mee kan (blijven) doen? Immers, iedereen heeft een talent om een bijdrage te leveren aan een inclusieve maatschappij, ongeacht zijn kwetsbaarheid of handicap, maar dat moeten we samen DOEN.
Met onze tafelgasten van Social Run, Diversiteit in bedrijf (SER), UWV en T-MC gaan wij in het webinar hierover in gesprek.

Meld je nu aan!

Waar wij voor ogen hadden om op 14 december een fysiek event te organiseren met deze partijen én werkgevers-ervaringsdeskundige Paul van Belzen van a.s.r., hebben de huidige maatregelen en beperkingen ons helaas ingehaald. We nodigen je hierbij alvast uit om 5 april in je agenda te reserveren voor ons fysieke event, waar wij met jou in actie komen. Het event heet immers niet voor niets ‘Mee DOEN is winnen’. Want ook daarvoor geldt: ‘We doen het alleen veel beter als we samen zijn’.

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor directie, leidinggevenden, P&O/HR-medewerkers en medewerkers die zich bezig houden met personeelsbeleid.

Sprekers

 • Frank Bonekamp, directeur van de Stichting Socialrun en voormalig zorgverlener in de psychiatrie en verslaafdenzorg
 • Hussein Dia, beleidsadviseur bij de SER Diversiteit in bedrijf
 • Yvonne van Dijk, landelijk adviseur bij het UWV
 • Marc Schellekens, partner en trainer GO Academy van T-MC
 • Suzanne Kooij, beleidsadviseur Arbeidszaken bij het Verbond van Verzekeraars

Programma
Aanvang:     13.30 uur
Duur:           max. 1 uur

 • Opening door Suzanne Kooij
 • Met onze gasten gaan wij aan de hand van dit thema met elkaar in gesprek om te zien wat je kunt en zou moeten doen met kwetsbaarheden en handicaps, juist (ook) tijdens corona en online werken.
 • Vragen
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar weet je hoe inclusief werken een positief effect kan hebben op duurzame inzetbaarheid in de organisatie, op leidinggevenden, teams en individuele medewerkers.

Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, kan je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Suzanne Kooij. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.

T-MC is één van onze partners.