Skip to Content

Onbekend maakt onbemind? Naar een inclusieve organisatie met All inclusive at work

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Onbekend maakt onbemind? Naar een inclusieve organisatie met All inclusive at work

Wat doe jij als je een motivatie ontvangt van een sollicitant met een handicap? Nodig je die uit of laat je dat aan anderen over omdat een schaap met drie poten niet bij jouw afdeling en targets past? Of nodig je iemand enkel uit voor het fatsoen om vervolgens te kiezen voor de persoon die meer net als jij is? Of liever dan de persoon met de ingewikkelde achternaam omdat die wel gewoon het werk kan doen? Je hoort rekening te houden met inclusie en/of toegankelijkheid, maar dat heeft geen prioriteit. “Bij een echt inclusieve organisatie voelt niemand zich buitengesloten en dat zet je niet zomaar even neer”, aldus Martine Baadenhuijsen in ons interview. Martine is ervaringsdeskundige, oprichter van All inclusive at work.

Op 14 november leidt Martine samen met Jiska Ogier onze workshop All inclusive at work over participatie en inclusief werken, maar wel op hun manier. Je ervaart letterlijk hoe het is om met een beperking te leven, omdat je (even) in andermans schoenen mag staan. Hoe is het om blind te zijn? Of doof? Of een andere (mentale) beperking. Tijdens de workshop ga je ook in gesprek met de ervaringsdeskundigen en met je mededeelnemers. Door die letterlijke ervaringen en (praktische) tips, leer je kijken naar wat mensen wel kunnen. Mét oog voor de mensen zelf, want iedereen is anders en heeft andere behoeften.  Deze workshop geeft antwoord op vragen als: Kost een medewerker met een beperking meer tijd? Is een collega met een handicap vaker ziek? Ben je nu werkelijk beter uit met een schaap met vijf poten dan eentje met drie poten?
Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 13 november a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor iedereen die bij een verzekeraar werkt, maar vooral ook voor HR/P&O-professionals, directieleden en leidinggevenden.

Sprekers
Martine Baadenhuijsen
, oprichter All inclusive at work, is gespecialiseerd in communicatie en samenwerking rondom mensen met een beperking
Jiska Ogier is opgeleid als jurist en gespecialiseerd in het VN-verdrag Handicap

Martine en Jiska nemen een berg aan eigen ervaring mee in leren, leven en werken met een beperking. Met veel interactie met de groep en een gezonde dosis humor weten ze een open sfeer neer te zetten.

Programma
Aanvang: 12.00 uur (ontvangst vanaf 11.30 uur met lunch)
Einde: 17.00 uur

 • Opening door Martine Baadenhuijsen
 • In deze workshop stap jij even in de schoenen van de collega/klant met een handicap of ziekte. In een teamopdracht ervaar je aan den lijve wat het betekent om te functioneren met een beperking
 • Met tussendoor een pauze en gelegenheid tot het stellen van vragen
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.
Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 55,- (excl. BTW). Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 75,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst heb je

 • inzicht in de diversiteit aan beperkingen die mensen kunnen ervaren als gevolg van een handicap of ziekte
 • ervaren hoe mensen met dezelfde beperking daar anders mee omgaan en welke factoren daarop van invloed zijn
 • ervaren wat er nodig is om mee te doen wanneer je beperkt bent
 • handvatten om collega’s en klanten met een beperking zich welkom te laten voelen bij jouw organisatie.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). Als je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, kan je dit bij je aanmelding aangeven.

PE-punten (optioneel)
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan deze bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Suzanne Kooij. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).