Skip to Content

Ongewenste gasten – schade door knaagdieren voorkomen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Ongewenste gasten – schade door knaagdieren voorkomen

Knaagdieren kunnen veel schade veroorzaken. Bijvoorbeeld bij middelkleine of agrarische bedrijven, supermarkten en de levensmiddelenindustrie. Hoe kunnen we met dit risico omgaan? Welke wet- en regelgeving is er op dit terrein? Welke uitdagingen zijn er bij de bestrijding? Deskundigen geven tijdens dit webinar antwoord op deze vragen.
Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 12 juni a.s. 12.00 uur.

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor risicodeskundigen, buitendienstmedewerkers, acceptanten.

Sprekers
Mari Middelkoop
- sinds 2013 als adviseur werkzaam bij het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) als adviseur en docent met specialisme Integrated Pest Management (IPM). In zijn dagelijks werkzaamheden ondersteunt Mari de overheid, bedrijfsleven en instellingen met implementatie van IPM in beleid en uitvoeragenda’s.

Johan van Rooij - sinds 1990 werkzaam in de plaagdierbeheersing en is werkzaam bij Van Eck Bedrijfshygiëne.

Berry Looijen – Achmea, voorzitter Technische Commissie Schadepreventie | host

Twan van Limpt – Klaverblad, lid Technische Commissie Schadepreventie

Tuğçe Serinkan – Verbond van Verzekeraars, beleidsadviseur | moderator

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1  uur

  • Opening door Berry Looijen
  • Hoe bepaal je welke maatregelen noodzakelijk om dierplagen te voorkomen? - door Mari Middelkoop
  • Bestrijding van en preventie tegen knaagdieren - door Johan van Eck
  • Discussie en vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 55,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 75,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar weet je de ontwikkelingen rondom veranderende regelgeving inzake ongediertebestrijding en welke preventieve maatregelen je kunt treffen om deze risico's zo klein mogelijk te houden.
Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname (PA-certificaat), mits je het hele webinar hebt gevolgd.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Het NIVRE heeft 1 PE-punt toegewezen aan het webinar Ongewenste gasten - schade door knaagdieren voorkomen. Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je deze zelf aanvragen.
Vanuit de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde) wordt 1 PE-punt aan dit webinar toegekend. Ben je geregistreerd in het Register RisicoProfessionals, dan kan je met het bewijs van deelname (PA-certificaat) zelf de PE-punten aanvragen bij de NVVK.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Tuğçe Serinkan. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).