Skip to Content

Ontwikkelingen Uniforme Inrichting Volmachtketen en Herbouw Solera Platformen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Ontwikkelingen Uniforme Inrichting Volmachtketen en Herbouw Solera Platformen

Deze bijeenkomst is van belang voor volmachtgevende verzekeraars.
Je wordt bijgepraat over:

  • Stand van zaken herbouw Solera Platformen;
  • Belangrijke aandachtspunten en deadlines m.b.t. project Uniforme Inrichting Volmachtketen.

1. In de zomer van 2022 hebben de volmachtverzekeraars zich gecommitteerd aan het lopende project Herbouw van de Solera Platformen, of in ieder geval hun intentie daartoe uitgesproken. Wat is sindsdien de status van het project en wat is er concreet gebeurd? Je hoort hierover alles uit de eerste hand van o.a. Solera en product owner Alex de Ruiter (Equitem) namens de zeven initiërende verzekeraars.
2. Het project Uniforme Inrichting Volmachtketen loopt ook in 2023 door. Nu nog de inrichting van de zakelijke volmachtmarkt en inkomen. Hierover wordt je bijgepraat door o.a. SUIV én krijg je te horen waaraan in bijzonder aandacht moet worden besteed en wat de deadlines zijn.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m donderdag 20 januari a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deelname is exclusief voor medewerkers van organisaties die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is vooral interessant voor volmachtdirecteuren en -managers, verantwoordelijken voor volmacht-IT-systemen en/of externe applicaties en andere geïnteresseerden.

Programma
Aanvang:     14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Einde:         ca. 17.00 uur (aansluitend netwerkborrel)

  • Opening en start programma
  • Herbouw Solera Platformen
    Korte break
  • Uniforme Inrichting Volmachtketen
  • Afsluiting en netwerkborrel

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van:

  • De stand van zaken herbouw Solera Platformen;
  • De belangrijke aandachtspunten en deadlines m.b.t. project Uniforme Inrichting Volmachtketen.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Peter Vogelsang. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).