Reputatiekansen verzilveren (3)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Reputatiekansen verzilveren (3)

Kun je reputatieproblemen ombuigen naar reputatiekansen? Is het wel mogelijk om positief in het nieuws te komen? Hoe werkt medialogica? Op deze vragen hopen we een antwoord te vinden in dit afsluitende webinar, waarbij beleidsadviseur Hans Rietveld een recent praktijkvoorbeeld uit de eigen sector belicht en Bart van Leeuwen, hoofd communicatie van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), uit de doeken doet hoe de banksector ondanks de coronacrisis zich toch positief heeft weten te profileren.

Goed reputatiebeleid is van groot belang voor de hele sector. We bouwen er al jaren samen aan, maar ook in de wetenschap dat reputatie kwetsbaar is. Wat misgaat bij de één kan afstralen op de ander. We willen kennis en ervaringen delen en samen verkennen hoe we het reputatiebeleid verder kunnen professionaliseren.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 17 mei a.s. 12.00 uur.

Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1,5 uur

  • Dagvoorzitter Paul Koopman, woordvoerder van Verbond van Verzekeraars
  • Medialogica: wat is nieuws (en wat niet) Paul Koopman
  • Een casus uit de verzekeringssector, Hans Rietveld, beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars
  • De bankensector in coronatijd, Bart van Leeuwen, hoofd communicatie NVB


Doelgroep
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor communicatiemedewerkers, woordvoerders, beleidsadviseurs klantbelang en reputatie, reputatiemanagers.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Voor medewerkers die niet werken bij een lid van het Verbond van Verzekeraars, maar wel aangesloten zijn bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV


Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst
-  heb je beter inzicht in medialogica
-  ben je beter in staat om reputatiekansen te identificeren en te benutten.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Paul Koopman. Aan hem/haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).