Skip to Content

Smartreeks deel 3: Hyper personalisatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Smartreeks deel 3: Hyper personalisatie

Waardecreatie door slim en veilig data te delen met verzekeraars!

Samen met onze partner Cognizant nemen wij je verder mee in de serie Smart Cities.
Verzekeraars zien ook steeds meer waarde in het belonen van goed gedrag van hun klanten: beweeg je regelmatig, dan krijg je korting is een bekend voorbeeld. Ben je een voorzichtige chauffeur, dan bereik je sneller je schadeloos niveau. Maar wat nu als gedrag in een groter perspectief zich vertaalt naar een verrijkt leven en een gezondere, socialere en beter verzekerde maatschappij? Kan er nieuw inzicht en nieuw gedrag ontleend worden uit de technische verbondenheid van objecten, mensen en bedrijven? Je begrijpt al: genoeg om over te spreken. Daarom nodigen wij deze keer ook een aantal tafelgenoten uit, met elk een eigen perspectief op slim leven en werken.

Sprekers
De waardeperceptie van data
Hoeveel voordeel wil je ontvangen om jouw data te delen? En wat zijn de omstandigheden waarin dit plaats vindt: op vakantie of doordeweek? Is dit voordeel voor de verzekeraar in geld uit te drukken? De geldende aanname is dat hoe meer data betrokken wordt, des te relevanter de diensten voor de consument en des te beter en makkelijker zij of hij keuzes kan maken. Betekent dan meer data, betere context en dus een hogere waardeperceptie? Of willen we zelf aan de hand van onze context bepalen welke data we delen en met wie?
Aan de hand van een aantal persona’s en scenario’s zoekt Gwellyn Daandels, head of Digital Business bij Cognizant, het spanningsveld op tussen de deelnemers bij het uitwisselen van data voor waarde. Absolute waarheden zijn er vooralsnog niet: zonder harde data kunnen we op basis van dialoog weloverwogen keuzes maken in dit onderwerp.

Smart living op The Green Village, fieldlab voor duurzame innovatie
The Green Village is een regelluw “openlucht-laboratorium” op de TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving (waar elf mensen wonen! red.) waar getest kan worden op wijk-, straat- en gebouwniveau. De focus ligt hierbij op drie thema’s: 1. Duurzaam bouwen & renoveren 2. Toekomstig energiesysteem en 3. Klimaatadaptieve stad.
Joep van der Weijden, specialist energie en data aan de TU Delft licht dit het concept toe en welke projecten er lopen.

Wessel Heikens, innovatiemanager TJIP, vertelt over hun project LOFT: Kan je duurzaamheid stimuleren door gewenst gedrag onder bewoners te waarderen met een digitale valuta?!
Deze vraag, geïnitieerd vanuit het TJIP Innovation Lab, vormt de basis voor het experiment in de samenwerking tussen TJIP en vereniging SamenDoen op The Green Village.

TJIP, The Platform Engineers, ziet binnen de gebouwde omgeving diverse kansen voor het vergroten van sociale cohesie en interactie, het verduurzamen van woningen en het bewustmaken van de mogelijkheden rond wonen. Om deze reden gaat het Delftse bedrijf, in samenwerking met SamenDoen op The Green Village, onderzoeken hoe digitalisering een rol kan spelen in de verdere verduurzaming van de woningmarkt.

Privacy en Hyper personalisatie
Net als de meeste bedrijven hebben ook verzekeraars een enorme data honger. Data waarmee ze klanten veel beter van dienst kunnen zijn, zowel individueel als voor het maatschappelijk belang. Innovatiemanager van Aegon, Alexander Van den Wall Bake, neemt ons mee in de nieuwste inzichten in wat verzekeraars wel kunnen doen binnen de grenzen van de AVG. En dat is verbazingwekkend veel!

Hosting en chatvragen
Martijn Minkenberg, innovatie en strategische partnerships bij het Verbond van Verzekeraars en Fenneke Dietz-Heidstra, director Digital Experience Cognizant zijn de hosts en zij modereren de vragen die binnenkomen via de chat. 

Programma
Aanvang:     9.30 uur
Duur:           max. 1 uur

 • Opening door Martijn Minkenberg en Fenneke Dietz-Heidstra
 • De waardeperceptie van data - Gwellyn Daandels
 • Introductie The Green Village - Joep van der Weijden
 • Project LOFT: Duurzaam wonen stimuleren door digitale valuta - Wessel Heikens
 • Privacy en Hyper personalisatie - Alexander Van den Wall Bake
 • Q&A-sessie: beantwoording door de inleiders van de via de chat gestelde vragen
 • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor marketeers, strategen, managers in pricing, data, privacy, audit, risk en compliance, ICT, hoger echelon verzekeraars en iedereen die trots is om bij een verzekeraar te werken en die wil weten hoe door innovatie de toegevoegde maatschappelijke waarde van een verzekeraar kan worden vergroot.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.
Cognizant genodigden* kunnen ook kosteloos deelnemen. *) Geef na aanmelding ook je deelname door aan Cognizant, zodat je geen factuur ontvangt.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV


PA-certificaat
Na deze bijeenkomst begrijp je
-  Hoe je als verzekeraars een rol kan spelen in het leven van mensen die in een omgeving verbonden met het internet wonen en werken;
-  Welke manieren van datadelen bestaan en hoe die impact hebben op de privacy.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Martijn Minkenberg. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar. Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership en Serviceplatform Corona
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt daarom naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken. Cognizant, een wereldwijde dienstverlener die klanten helpt hun business-, operationele en technologiemodellen te transformeren voor het digitale tijdperk, is de kennispartner voor innovatie en platformisering.