Skip to Content

Solvency II - Grip op veranderende risico’s en wetgeving vanuit een stabiele balans: hoe dan?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Solvency II - Grip op veranderende risico’s en wetgeving vanuit een stabiele balans: hoe dan?

Het tekort aan gas en grondstoffen leidde tot torenhoge inflatie die niet alleen de schadelast deed stijgen. Het zorgde ook voor een stijgende rente die negatief uitwerkt op de beleggingsopbrengsten. Onzekere tijden die van invloed zijn op de manier waarop de verzekeringssector naar risico’s kijkt. Met het oog op robuuste, stabiele en voorstelbare balansen een uitdaging voor elke verzekeraar. Welke alternatieven zijn er om naar de materiele risico’s van verzekeraars te kijken? En gaat de ‘2020 review’ van de Solvency II wetgeving hier verandering inbrengen? Zo ja, hoe?  Laat je tijdens een webinar op 27 september bijpraten door de Solvency-experts van adviesbureau Milliman.

Als full-service actuarieel en adviesbureau biedt Milliman verzekeraars uitgebreid inzicht in de toepassing van risicocorrectie en voorspellende modellering. Tijdens het webinar wordt er een heldere link gelegd tussen de materiele risico’s en de verschillende manieren waarop je naar deze risico’s kunt kijken vanuit ontwikkelingen die op verzekeraars afkomen, waaronder de Solvency II-review. “Een ding is duidelijk: Succes hangt af van hoe flexibel verzekeraars kunnen reageren op nieuwe eisen en nieuwe realiteiten,” stelt Freek Zandbergen, consultant bij Miliman. Hij zal interessante inzichten delen in de voorbereiding op de nieuwe Solvency II-regelgeving in relatie tot de ORSA’s, de passendheid van het risicoprofiel bij de standaard formule en ALM studies.

Zijn collega’s, Lotte van Delft en Niels van der Laan, beiden Principal bij het Benelux kantoor, zetten verschillende materiele risico’s van verzekeraars op een rij die een alternatieve blik verdienen. “Bijvoorbeeld door politieke compromissen en/of simplificaties van de Standaard Formule,” vertelt Van Delft.  “Maar ook het beleggen in hypotheken, het rente- en inflatierisico en de verzekeringstechnische risico’s zoals langleven, schade en kosten,” vult Van der Laan haar aan, “waarbij ook balansoverstijgende onderdelen aan de orde komen zoals de volatiliteitsaanpassing, de aggregatie van risico’s en toekomstige management acties.”

Belangrijke inzichten, die je verder helpen. Dat wil je niet missen, dus meld je vandaag nog aan! Aanmelden kan t/m 26 september a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor actuarissen, risk & compliance medewerkers

Sprekers
Barbara van der Rest – Woordvoerder bij Verbond van Verzekeraars | host
Freek Zandbergen – Consultant bij Milliman
Lotte van Delft  - Principal & Consulting Actuary bij Milliman
Niels van der Laan – Principal & Consulting Actuary bij Milliman

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           ca. 1 uur

  • Opening
  • Inzichten in de passendheid van het risicoprofiel bij de standaard formule en ALM studies. Verschillende materiele risico’s van verzekeraars die een alternatieve blik verdienen (bijv. hypotheken, rente- en inflatierisico, langlevenrisico, schade en kostenrisico, volatiliteitsaanpassing, aggregatie van risico’s, toekomstige managementacties).
  • Q&A-sessie: beantwoording door de sprekers van de via de chat gestelde vragen.
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 55,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 75,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar ben je op de hoogte van:

  • Alternatieven om naar de materiele risico’s van verzekeraars te kijken
  • Mogelijke invloed van de ‘2020 review’ van de Solvency II wetgeving.

Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname (PA-certificaat), mits je het hele webinar hebt gevolgd.

Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten 
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan dit webinar PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Ron Batten (beleidsadviseur Solvency II en Verslaggeving). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door Milliman