Accumulation risks and space weather

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Accumulation risks and space weather

the impact on insurers

This livestream is in English

Ruimteweer veroorzaakt door de zon levert problemen op aarde. Een bekend voorbeeld is de impact van zonnevlammen voor de luchtvaart, maar dat is zeker niet het enige fenomeen. Ruimteweer voorspellen wordt daarom BIG BUSINESS. Partner van het Verbond het KNMI legt uit wat ruimteweer is en welke stappen er gezet worden om de voorspelbaarheid te vergroten. De vraag is wat verzekeraars ermee moeten en kunnen? SwissRe schuift aan om mee te praten en jullie vragen te beantwoorden.

Zonneweer kan een grote impact hebben op de wereld. De kans dat de stroom uitvalt door een grote zonnestorm is groot en de gevolgen daarvan kunnen enorm zijn. Maar er is ook de regelmatige impact van ruimteweer op GPS-satellieten, die weer de tijd doorgeven op aarde. Als je dan weet dat de tijd onder meer door pinautomaten wordt gebruikt, dan is het logisch dat het voorspellen van ruimteweer steeds belangrijker wordt in onze steeds complexer wordende samenleving.
Dat is een zogenaamd cumulatierisico: de potentiële blootstelling aan verliezen door een gebeurtenis dat zich verspreidt over meerdere bedrijfsonderdelen in de portefeuille van een verzekeraar. Als je je niet bewust bent van de volledige breedte of omvang van het risico, ben je niet beschermd. Hoewel cumulatie niets nieuws is, wordt het steeds wijdverbreider en doordringender vanwege de toenemende complexiteit van het bedrijfsleven en de snellere en bredere beschikbaarheid van informatie. Toeleveringsketens, outsourcing en een toenemende afhankelijkheid van gegevens bieden bijvoorbeeld nieuwe accumulatiescenario's, die onverwachte vormen en omvang kunnen aannemen.
Hebben verzekeraars deze (groter wordende) cumulatierisico’s wel goed in beeld? Wordt bijvoorbeeld de impact van een zonnestorm in een portefeuille uitgesloten in de voorwaarden of kun je juist – nu het ruimteweer voorspelbaar wordt – hier producten op ontwikkelen?

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 11 mei a.s., 12.00 uur

Let op! Deze livestream is in het Engels.
 

Programma
Aanvang:     11.00 uur
Duur:           ca. 1 uur

  • Opening door Martijn Minkenberg
  • Toelichting Ruimteweer - Dr. Bert van Oord, coordinating advisor R&D Satellite observations KNMI
  • Impact Ruimteweer op aarde - Dr. Eelco Doornbos, Space weather scientist KNMI
  • Discussie rol verzekeraars en impact accumulatie risico’s - Dr. Eric Durand, head Cyber Center of Competence SwissRe
  • Vragen
  • Afsluiting

Doelgroep
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor productmanagers, actuarissen, riskmanagers, compliancemanagers, acceptanten en schadebehandelaren en overige geïnteresseerden, nadrukkelijk ook voor meteobeten!

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst ken je
- de verschillende verschijningsvormen van ruimteweer en de mogelijke impact op aarde
- de impact van accumulatie risico’s in je verzekeringsportefeuille.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Martijn Minkenberg, adviseur Innovatie of Marko van Leeuwen, beleidsadviseur Schade. Aan beide heren kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Partnership en Serviceplatform Corona
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI) is één van onze kennispartners. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).