Themabijeenkomst Kerngroep Blockchain is ontketend!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Themabijeenkomst Kerngroep Blockchain is ontketend!

Bestemd voor: deze bijeenkomst is exclusief bestemd voor leden van het Verbond van Verzekeraars
Kosten: deelname is gratis voor leden van het Verbond 

Woensdag 22 mei toont de kerngroep blockchain van het Verbond aan de leden waar blockchain op sectoraal niveau kan werken.Een klein jaar geleden werd de kerngroep opgericht met de blockchain trekkers/specialisten van enkele leden en het SIVI.Het doel was de (on)mogelijkheden van de toepassing van blockchain (DLT) technologie op sectoraal en dus non-concurrentieel niveau vast te stellen. 

Daarna heeft de kerngroep use cases geïdentificeerd en geclassificeerd, waarna selectie van enkele use cases plaatsvond. 

Nu een goed half jaar later wil de kerngroep graag aan geïnteresseerden in deze techologie, na de hype cycle vertellen wat zij geleerd heeft en daarover samen in gesprek gaan. Samen onze kennis vergroten en de kracht van blockchain ontketenen! Ben je blockchain (DLT) enthousiasteling en wil je meedenken en -praten, meld je dan nu aan. 

Doelstelling
Doel is om in gesprek met elkaar de geleerde lessen te delen, een update te geven en na de hype blockchain binnen de sector te ontketenen.

Programma
13.30 uur   Ontvangst
14.00 uur   Opening - Menco van der Weerd
14.20 uur   Aanleiding kerngroep blockchain - Martijn Minkenberg
14.30 uur   Werkwijze en lessons learned - Nathalie Venema
14.40 uur   Sectorale use case (15 min. presentatie, 10 min. discussie en 5 min. wissel):
                  Voorkomen dubbele verzuim verzekering - Peter Fens
                  Digitale identiteit i.c.m Attestatie de Vita - Menco van der Weerd en Robin Oostrum
                  Schadevrije Jaren - Bas van Etten, Niels Romein en Alexander Van den Wall - Bake
16.20 uur   Rondvraag
16.30 uur   Borrel

Doelgroep
Marketeers, productmanagers, programmeurs, business analisten, directieleden, acceptanten, claimbehandelaren, actuarissen en beleggingsspecialisten. Kortom iedere blockchain enthousiasteling en nieuwsgierige, die juist na de hype de mogelijkheden ziet van blockchain. 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan jouw actuele kennis
Na deze bijeenkomst:

  • ben je bekend met de lessons learned van de kerngroep
  • heb je een beter beeld van wat blockchain voor de sector kan betekenen

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Martijn Minkenberg, adviseur Innovatie. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.    

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).