Training Duurzame inzetbaarheid: Kies je koers!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Training Duurzame inzetbaarheid: Kies je koers!

Neem regie over je eigen loopbaan

U kunt zich alleen nog inschrijven voor de sessie op 4 november 2019

De arbeidsmarkt verandert snel. Ontwikkelingen op het terrein van digitalisering en robotisering beïnvloeden sterk onze organisaties en (de inhoud van) onze werkzaamheden. Ook die van jou.

Denk jij wel eens na over wat dit voor jou kan betekenen en hoe jij zelf aan je eigen inzetbaarheid kunt werken?
Het Verbond helpt je de regie over je eigen loopbaan te nemen, via de interactieve sessie ‘Kies je koers!’
Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet langer en meld je nu aan!

Onder de paraplu van de Sociale Agenda (‘Samen op weg naar brede inzetbaarheid’) zijn sociale partners in 2018 en 2019 gestart met pilots bij verschillende verzekeraars om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Daarbij sporen verzekeraars hun medewerkers aan om in beweging te komen, zelf de regie te nemen over hun loopbaan en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Op vrijdag 1 én op maandag 4 november (je kunt voor één van beide dagen kiezen) organiseert het Verbond van Verzekeraars de interactieve inspiratiesessie ‘Kies je koers!’. Tijdens deze sessie sta je stil bij cruciale vragen als Wat wil ik? Wat kan ik? Wat doe ik?
Ten gevolge van onder andere digitalisering en robotisering verandert er veel in onze organisaties. Werkzaamheden die we nu nog zelf uitvoeren worden door computers en machines overgenomen. Daarom is het voor iedereen, dus ook voor jou, belangrijk om met je eigen inzetbaarheid bezig te zijn en de regie te nemen over je eigen loopbaan. Door interactief aan de slag te gaan met cruciale vragen ontdek je of je nog op je plek zit, of dat je wellicht stappen moet ondernemen om de regie over jouw loopbaan terug te nemen en duurzaam inzetbaar te blijven.

Deze sessie is nu onderdeel van de pilot waardoor deze tegen een gereduceerd tarief wordt aangeboden. Na de sessie evalueren we met de deelnemers wat je goed vindt en wat er eventueel verbeterd kan worden.

Programma
9.00 - 9.30 uur               Inloop
9.30 - 9.45 uur               Introductie
9.45 - 13.00 uur             Kies je koers! (met pauze)
13.00 - 13.30 uur           Evaluatie, actieplan en lunch
13:30 uur                       Afsluiting

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze training gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de training en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden. 

Spreker
De training wordt gegeven door Maurice Hilferink.
Maurice heeft bijna 20 jaar ervaring in de financiële wereld op diverse (senior) leidinggevende posities. Vanaf 2013 houdt Maurice zich enkel nog bezig met het onderwerp waar zijn passie ligt: het gesprek aangaan met het individu en deze persoon een stap verder helpen in zijn loopbaan. Maurice is sinds het begin betrokken bij het ontwikkelen van de ‘Kies je koers!’ roadmap en weet als geen ander een verbinding te maken tussen de verschillende elementen van duurzame inzetbaarheid en belemmerende overtuigingen waarom we juist niet in beweging komen.

Bestemd voor
Deze training is exclusief voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor iedere medewerker die aan de slag wil met zijn of haar eigen loopbaan.

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze training, terwijl de capaciteit beperkt is (maximaal 12 deelnemers per sessies). Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.
Bij minder dan 8 deelnemers vindt de sessie geen doorgang.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars bedragen de deelnamekosten € 150,= (excl. BTW). Omdat het hier een pilot betreft is dit een gereduceerd tarief.

  • Op deze training zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze training draagt bij aan bewustwording en inzicht m.b.t. duurzame inzetbaarheid
Na deze training heb je:

 • Inzicht in wat de snel veranderende arbeidsmarkt voor jou als werknemer betekent;
 • Concreet nagedacht over elementaire vragen als ‘Wie ben ik, Wat wil ik, Wat kan ik?’ in relatie tot je werk;
 • Handvatten om de regie op je loopbaan naar je toe trekken;
 • Voor jezelf een vervolgactie om met je duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Deze training draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de training aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden). Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.  

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).