Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Trendavond 'Aan de slag met blockchain'

Hoe laat je blockchain werken in de verzekeringswereld? 

Onze eerste bijeenkomsten over blockchain waren een verkenning op het onderwerp. In deze trendavond bouwen we voort op deze kennis en gaan we verkennen hoe u daadwerkelijk kunt starten met blockchain.  

Het doel van de bijeenkomst is te verkennen hoe u blockchain voor u laat werken, zodat uw klanten beter, veiliger en goedkoper bediend worden. 

Tijdens deze trendavond:
- krijgt u inzicht in concrete blockchain toepassingen in de verzekeringswereld;
- gaan we met elkaar in gesprek over het organiseren van de volgende stap. 

De avond wordt ingeleid door twee vooraanstaande sprekers: 

Dennis de Vries – KPMG
Dennis is bij KPMG Nederland verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van blockchaintechnologie (Digital Ledger Services). Hij heeft diverse blockchain projecten begeleid, waaronder het SmartPGB project, het FitChain project, het PIVOT project en hij won met een blockchain project rond Special Purpose Vehicles de KPMG Innocube innovation award.

Dennis staat (kort) stil bij Blockchain in het algemeen en legt de nadruk op toepassing in de verzekeringen.

Frans van Ette - Dutch Blockchain Coalition
Frans van Ette leidt het programma bureau van de Dutch Blockchain Coalition. Deze coalitie bestaande uit bedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstituten werkt nauw samen om het fundament te leggen onder verantwoorde blockchain implementaties. Frans heeft gewerkt in verschillende bedrijven en in verschillende landen waaronder, Zwitserland, Singapore en Nederland, altijd met het doel om nieuwe business modellen te ontdekken. 

Frans stipt de initiatieven aan die er nu vanuit de fieldlabs, hackatons en de Dutch Blockchain coalitie zelf plaatsvinden in Nederland.

Bestemd voor
Deze trendavond is in het bijzonder interessant voor bestuurders en directieleden van verzekeraars, innovatiemedewerkers, ketenmanagers en digital officers, die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).  

Programma
17.30 uur Inloop
18.00 uur Aanvang/Opening
18.05 uur Inleidingen door KPMG: Dennis de Vries en Dutch Blockchain Coalition: Frans van Ette
19.15 uur Groepsdiscussie en buffet
20.00 uur Terugkoppeling en afronding
20.15 uur Afsluiting 

Tijdens de bijeenkomst wordt een Indonesisch buffet geserveerd door Toko Eddo.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Martijn Minkenberg, adviseur Innovatie Insurance Academy. Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.