Update Solvency II

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Update Solvency II

de lobby

De Europese Commissie zal in het 3e kwartaal van 2021 een wijzigingsvoorstel voor de Solvency II richtlijn presenteren. We bespreken wat EIOPA daarover heeft geadviseerd. Verder komt aan de orde wat dit voor de verzekeringssector betekent. En natuurlijk wat er wordt gewijzigd en wanneer die wijzigingen in werking treden.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 28 april a.s., 12.00 uur.


Bestemd voor
Deelname is exclusief voor medewerkers van organisaties die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is vooral interessant voor actuarissen, risk managers, CFOs, juristen en compliance officers.

Sprekers
Mathieu Filippo is senior manager Prudential Supervision bij Achmea en daarnaast is hij zeer actief in Europa. Zo is hij co-chair van de prudential regulation working group bij AMICE, lid van de Insurance Europe Solvency II working group en lid van de Solvency II taskforce CRO F. Kortom, dé man die ons alles kan vertellen over Solvency II.
Ron Batten is senior beleidsmedewerker Solvency en Verslaggeving bij het Verbond en
Jochem van Stiphout is onze Public Affairs medewerker in Brussel.

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1,5 uur

  • Welkom en inleiding door Ron Batten
  • Proces en het tijdpad van de nieuwe regels door Jochem van Stiphout
  • Overzicht hoofdonderwerpen met het advies van IEOPA en de consequenties voor de verzekeringsbranche door Ron Batten
  • korte pauze
  • Deep dive: LTG en extrapolatie door specialist Mathieu Filippo
  • Q&A-sessie: beantwoording van de via de chat gestelde vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst weet je
-  welke onderwerpen er in de 2020 Review van Solvency II aan de orde zijn
-  hoe het advies luidt van EIOPA op dat gebied en wat de verzekeringssector daarvan vindt
-  hoe de 2020 Review van Solvency II nu verder gaat.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
N.B. een PA-certificaat wordt alleen verstrekt als je tijdens de livestream inlogt met je eigen naam (dus niet anoniem of met een nick name) en je deelname zo kan worden vastgesteld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Ron Batten. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).