Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Van het gas af! POV-preventiedag 2018

Bestemd voor leden van het Verbond en niet-leden

De deelnamekosten voor leden bedragen € 99,- (excl. BTW), de deelnamekosten voor niet-leden bedragen € 249,- (excl. BTW).

De jaarlijkse preventiedag van de POV is inmiddels een begrip. Hij staat garant voor praktische en technische informatie en biedt bovendien de gelegenheid om informeel kennis uit te wisselen en te netwerken. Dit jaar is het thema ‘Van het gas af’. U komt toch ook?

Gas, jarenlang leek het een bijna onuitputtelijk bron. Bijna. Nederland gaat nu van het gas af. Maar hoe? Waarom nu deze energietransitie? Hoe ziet energiezuinig wonen eruit? En hoe zit het met (pellet)kachels, het vergassen van hout en het omkokeren van rookkanalen? Op de preventiedag worden deze vragen uitgebreid besproken. 

Tijdens de preventiedag wordt het centrale thema vanuit verschillende invalshoeken belicht, worden praktische handvatten aangereikt en is er de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. 

Meld u nu aan! 

Programma
10:00   Inloop
10:30   Welkom
10:45   Impact van de energietransitie - Stijn Schlatmann (Blue Terra)
11:45   Kachels, stoken en rookkanalen in de nieuwe situatie - Joris Groot Zevert (Heide Smid)
12:30   Pauze
13:30   Wat is hier fout gegaan? - Technische Commissie Schadepreventie
14:00   Palletkachels en Houtvergassing: fijne stof tot nadenken - Erik Overtoom (OBEG)
14:45   Pauze
15:00   Veilig omkokeren van rookkanalen - Johan Bijvank (Etexgroup / Promat)
15:30   Verdieping: de energiezuinige woning - Bart Weever (Weever sloopwerken)
16:30   Wrap up
16:45   Netwerkborrel en napraten 

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden. 

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open zowel voor leden als voor niet-leden.
Deelname is vooral interessant voor schade-experts en risicodeskundigen en iedereen die in schadepreventie geinteresseerd is.
Hoewel deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het Platform Onderlinge Verzekeraars van het Verbond, zijn ook niet-onderlingen van harte welkom.
Het aantal plaatsen dat voor externen beschikbaar is, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden. Na aanmelding laten wij u weten of uw aanvraag kan worden gehonoreerd.
Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.

Kosten
Omdat het hier een verdiepingsbijeenkomst betreft zijn voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars aan deelname de volgende kosten verbonden: € 99,- (excl BTW).
Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 249,- (exc. BTW).

- Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV.
- Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
- Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy.
- Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV.

Annulering en no-show
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis

Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van:

  • De impact van de energietransitie
  • De gevolgen van andere manieren van stoken
  • Het veilig omkokeren van rookkanalen
  • De voor- en nadelen van een energiezuinige woning

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten NIVRE en NVVK
Voor deze bijeenkomst kunt u 4 PE-punten van het NIVRE en NVVK ontvangen. Hiervoor dient u bij aanvang en sluiting van de bijeenkomst te tekenen. Het Verbond zal u desgewenst van een deelnamecertificaat voorzien, wat u kunt gebruiken om de PE-punten bij het NIVRE en NVVK te verzilveren.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Lara van Waas, beleidsadviseur POV. Aan haar kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

Mogelijk ook interessant voor u

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.