Skip to Content

Volledig automatisch medisch advies

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Volledig automatisch medisch advies

mogelijk, maar ook ethisch verantwoord?

Het ethisch kader dwingt verzekeraars tot oplettendheid bij automatisering. Bij het automatiseren van interne documentrouting is de ethiek relevant, maar niet zo spannend. Bij het automatiseren van medisch advies wordt het ingewikkelder. Daarbij gaat het immers om medische en dus vertrouwelijke data. Het gaat ook om de gezondheid van de verzekerde – vaak een gevoelig punt, zeker als iemand door een ziekte of aandoening een hoger risico heeft, maar dat niet zo ervaart. Hoe kun je dan het medisch advies goed uitleggen? De sprekers in dit webinar hebben hier ervaring mee en zijn bereid deze met u te delen. Monuta slaagde er in de medische acceptatie vergaand te automatiseren. In dit webinar reflecteren de betrokken automatiseerder, medisch adviseur en de verzekeraar zelf op dit proces. Hoe is het gelukt om de medische acceptatie vergaand te automatiseren? Tegen welke moeilijkheden liepen zij aan? Wat zijn de gevolgen voor de klantbeleving, de verzekerbaarheid, de gelijke behandeling, de klant met het afwijkende risicoprofiel? U hoort er alles over in dit webinar.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 30 juni a.s., 12.00 uur.


Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden van het Verbond als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor medisch adviseurs, productontwikkelaars, compliance­-specialisten.

Sprekers
- Jan Bronsema, verzekeringsarts/RGA, zelfstandig medisch adviseur
- Paul Veerkamp, directeur Acumen
- Hans van Gerrevink en Dennis van Capelleveen van Monuta
- Jos Schaffers en Matthijs Timmermans, beleidsadviseurs bij het Verbond, zij moderen tussendoor de via de chat gestelde vragen

Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door Jos Schaffers en Matthijs Timmermans
  • Automatisch medisch advies door Jan Bronsema
  • De mogelijkheden van automatisering door Paul Veerkamp
  • Automatisch medisch advies en het ethisch kader door Hans van Gerrevink en Dennis van Capelleveen
  • Afsluiting


Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst weet je wat de mogelijkheden en ethische grenzen zijn bij het automatiseren van medische advisering.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Matthijs Timmermans of Jos Schaffers, beide beleidsadviseur bij het Verbond. Aan hen kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).